Allmänna Villkor

Ansvarsfriskrivning för risker

Informationen på vår webbplats syftar till att informera handlare. Inget av materialet bör betraktas som finansiell rådgivning eller mäklarjämförelse. Vi kopplar handlare till mäklare globalt men ger inga råd.

De resultat som visas är exceptionella och inte typiska. Handelsframgång varierar mellan olika handlare. Handel med kryptovalutor är fortfarande riskabel och volatil, och du kan förlora allt ditt kapital. Spekulera aldrig med medel du inte har råd att förlora.

Vårt företag har inget ansvar för eventuella ekonomiska förluster eller negativa konsekvenser. Se till att du förstår riskerna. Användningen av hävstångsprodukter och CFD:er är särskilt riskabel. Observera att FCA i Storbritannien förbjuder försäljning av CFD baserat på kryptovalutor, enligt PS 20/10. Vi avråder från köp av sådana produkter som är adresserade till brittiska handlare. Agera förståndigt!

Affiliate-Upplysning

Användare kan fritt komma åt våra tjänster. Barn under 18 år är förbjudna att använda våra tjänster. För att undvika tvivel betyder fri tillgång inte att användningen av våra tjänster är laglig enligt kryptodirektiven i ditt land.

Observera att vi tillhandahåller våra tjänster gratis eftersom vi kompenseras av våra anslutna mäklare. Vissa länkar på vår webbplats kan leda till tredjepartswebbplatser, vilket innebär att om du klickar på dem kan vi få en provision. Vi kommer inte att vinna eller förlora något baserat på dina handelsresultat.

Vi ansvarar inte för något innehåll som delas via tredjepart. Var alltid förståndig!

Allmänna Villkor

Detta dokument sammanfattar policyramen för alla användare vad gäller deras korrekta användning av webbplatsen.

Att läsa, förstå, och acceptera dessa villkor är grundläggande för regelrätt användning av Hemsidan.

Vi äger denna Hemsida och ska engagera våra användare och besökare i enlighet med denna policy. Användandet av kollektiva termer som “Vi” och “Oss” bör tolkas på det vis att detta ägande åsyftas och används växelvis även om betydelsen är densamma.

Du får inte använda tjänsterna på denna Hemsida om du inte har läst, förstått, och ACCEPTERAT de Allmänna Villkoren. Användare godkänner och skapar på så vis en juridiskt bindande överenskommelse ”Överenskommelsen” att lyda dessa villkor i deras helhet.

Genom att läsa dessa Allmänna Villkor, så är det under ditt ansvar vare sig du vill fortsätta för att använda våra tjänster eller inte. Nekandet till att acceptera dessa villkor betyder att du inte är berättigad att fritt använda våra tjänster. Det oavbrutna användandet av Hemsidan kommer att tolkas som en underförstådd acceptans av dessa villkor för din del.

Vi förbehåller oss rätten att redigera och göra ändringar på dessa Allmänna Villkor vid vilken tidpunkt som helst, utan förvarning. Det är upp till användarna att regelbundet kolla upp användarvillkoren för att förstå det rättsliga systemet som råder när som helst vid användning.

Avtalets omfattning

Överenskommelsen är ett ingripande dokument som berör varje aspekt av de allmänna villkoren på denna Hemsida.

Användare måste tänka på att Överenskommelsen är det viktigaste policydokumentet vad gäller användandet av våra tjänster. I det fall att det finns en konflikt emellan en policy eller garanti och dessa villkor, så är det sistnämna överordnat.

Med hänsyn till betydelsen av Överenskommelsen till din fredliga användning, så råder vi användare att försiktigt granska alla delar av detta dokument innan och under deras användande av våra tjänster.

Krav

Vi har för avsikt att till fullo följa den rättsliga ordningen för marknadsföring av finansiella tjänster till minderåriga. Den här Webbplatsen tar starkt ställning mot att minderåriga får tillgång till våra tjänster. Detta beror främst på att minderåriga saknar förmåga att ingå juridiska avtal, såsom dessa Allmänna Villkor.

För syftet av denna policy, en minderårig är någon under 18 års ålder.

Vi ska omedelbart agera för att neka sådana tjänster till vem som helst under den lägsta tillåtna åldern så fort vi uppmärksammas om sådant obehörigt användande.

Genom registreringen så tillåts vi att få viktig information så som E-postadresser som gör utdelandet av de allmänna tjänsterna effektivt. Användare kommer att vara tvungna att ge korrekt och fullständig information.

Vi förbehåller oss rätten att avslå en del av eller all den information som du ger oss som oriktig eller ofullständig.

Vi ska också, i vår exklusiva beslutsrätt, att neka vem som helst av dessa tjänster för oacceptabel eller missledande information när information lämnas in.

Beviljande Av Licens

Användare av Hemsidan får en begränsad, återkallningsbar rätt att komma åt och använda tjänsterna på denna Hemsida. Denna rättighet är inte överförbar. Denna licens ger tillgång till våra tjänster för privata skäl.

Det är vår ensamma rätt att dra in denna licens. Vi ska inte ha någon skyldighet att ge en acceptabel förklaring till indragningen av licensen.

Du är FÖRBJUDEN att använda innehållet för otillåtna kommersiella ändamål. Detta inkluderar att hämta, reproducera, omvända eller på annat sätt kopiera information på Webbplatsen för ekonomisk vinst.

Denna licens tillåter inte någon användare att manipulera med någon aspekt av denna Hemsida genom användandet av elektroniska enheter. Användare måste avstå ifrån att utöva en oproportionerlig belastning på våra system.

Äganderätt

Vi hävdar, i största möjliga utsträckning, våra äganderätter över innehåll, grafik, och dem logotyper som dyker upp var som helst på Hemsidan. Dessa är vår egendom och ska betraktas som sådan. Vi ska upprätthålla upphovsrätten och varumärkesskyddet över vårt ägda innehåll vid alla tidpunkter.

Eventuella åtgärder som bryter mot våra äganderätter är olagliga och är straffbara under gällande lagar. Användare får inte, på öppet eller hemligt vis, och utan tillstånd, kopiera eller reproducera innehåll på Hemsidan för deras egna ändamål. Otillåten hyperläkning av vilket innehåll som helst är också förbjudet.

Användandet av tjänster på denna Hemsida, oavsett hur långvarig, ger dig inte några äganderätter.

En del av varumärkesskydden och logotyperna på Hemsidan tillhör deras respektive ägare. Användare får inte bryta mot deras äganderätt över sådana.

Användare godkänner uttryckligen att samarbeta och att ta bort vilket innehåll som helst som vi uppmärksammar dem om som dem har som ett resultat av kränkningen av någon eller alla av våra äganderätter.

Vi kommer att driva alla rättsmedel för att upprätthålla våra äganderätter, inklusive men inte begränsat till åtal.

Skadestånd

Du godkänner uttryckligen att ersätta oss för de kostnader som uppstår ifrån någon rättegång till följd av en brytning ifrån din sida med dem Allmänna Villkor i den utsträckning du är ansvarig.

Skadeståndet gäller alla våra anslutna organisationer som drar på sig kostnader i ett försök att söka upprättelse för dem brott som sker när du använder våra tjänster.

Integritetspolicy

Insamlingen och bearbetandet av alla Personuppgifter på Hemsidan görs i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Det åligger alla användare att bekanta sig med Sekretesspolicyn.

Val av jurisdiktion

Du samtycker till att omfattas av jurisdiktionen av Crypto Engine vad gäller eventuella tvister som uppstår ifrån dessa Allmänna Villkor.

Upphovsrätt © | Alla Rättigheter Förbehållna

Connecting you to the best broker for your region...