Terma dan Syarat

Penafian Risiko

Maklumat di laman web kami adalah bertujuan sebagai makluman kepada pedagang. Mana-mana bahan tidak sepatutnya dianggap sebagai nasihat kewangan atau perbandingan broker. Kami menghubungkan pedagang dengan broker di seluruh dunia, tetapi tidak menawarkan sebarang nasihat.

Hasil yang dipaparkan adalah luar biasa dan tidak tipikal. Kejayaan perdagangan adalah berbeza antara pedagang. Perdagangan mata wang kripto kekal berisiko dan tidak menentu, dan anda boleh kerugian keseluruhan modal anda. Jangan sesekali melabur dengan dana yang anda tidak mampu menanggung kerugiannya.

Syarikat kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian kewangan atau akibat yang negatif. Pastikan anda memahami risiko yang terlibat. Penggunaan produk leveraj dan CFD secara khususnya adalah berisiko. Sila ambil perhatian bahawa FC di UK telah melarang penjualan CFD berasaskan kripto, menurut PS 20/10. Kami turut melarang penjualan produk tersebut yang ditujukan kepada pedagang UK. Sentiasa lakukan penilaian anda yang sewajarnya!

Pendedahan Gabungan

Pengguna boleh mengakses Perkhidmatan kami dengan bebas. Kanak-kanak di bawah usia 18 tahun dilarang daripada menggunakan Perkhidmatan kami. Untuk mengelakkan sebarang keraguan, akses percuma tidak bermakna bahawa penggunaan perkhidmatan kami adalah sah di bawah arahan kripto di dalam negara anda.

Sila ambil perhatian bahawa kami menyediakan perkhidmatan kami secara percuma kerana kami mendapat bayaran daripada broker gabungan kami. Sesetengah pautan di Laman Web kami mungkin membawa kepada Laman Web pihak ketiga, yang bermakna, jika anda mengklik padanya, kami mungkin menerima komisen. Kami tidak akan mendapat atau kerugian apa-apa berdasarkan hasil dagangan anda.

Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan yang dikongsi melalui pihak ketiga. Sentiasa lakukan penilaian anda yang sewajarnya!

Dokumen ini menggariskan rangka kerja dasar untuk semua pengguna berkenaan penggunaan sepatutnya Laman Web ini.

Pembacaan, pemahaman, dan persetujuan terhadap terma penggunaan ini adalah penting untuk penggunaan sepatutnya Laman Web ini.

Kami (Perisian) adalah pemilik Laman Web ini dan akan berhubung dengan pengguna dan pelawat menurut dasar ini. Penggunaan istilah terkumpul seperti “Kami” harus ditakrifkan bagi menunjukkan pemilikan ini.

Anda tidak boleh menggunakan perkhidmatan di Laman Web ini melainkan anda telah membaca, memahami, dan BERSETUJU kepada terma dan syarat. Pengguna bersetuju dan mencipta perjanjian yang sah di sisi undang-undang “Perjanjian” untuk mematuhi terma ini secara keseluruhannya.

Selepas membaca Terma dan Syarat ini, anda berhak untuk memutuskan sama ada anda ingin terus menggunakan perkhidmatan kami atau pun tidak. Kegagalan untuk menerima terma ini bermakna bahawa anda tidak dibenarkan untuk menggunakan perkhidmatan kami secara bebas. Penggunaan berterusan Laman Web ini akan dianggap sebagai persetujuan terhadap terma ini dari pihak anda.

Kami berhak untuk menyunting atau meminda terma dan syarat ini pada bila-bila masa, tanpa pemberitahuan awal. Pengguna bertanggungjawab untuk menyemak terma penggunaan secara berkala untuk memahami peraturan yang sah pada sebarang masa penggunaan yang tertentu.

Skop Perjanjian

Perjanjian ini adalah dokumen lengkap yang menyebut tentang setiap aspek penggunaan Laman Web ini.

Pengguna perlu sedia maklum bahawa Perjanjian ini adalah dokumen dasar utama untuk menggunakan perkhidmatan kami. Dalam keadaan di mana terdapat percanggahan di antara sebarang dasar atau waranti dan terma ini, terma ini akan digunakan.

Berikutan pentingnya Perjanjian ini untuk penggunaan anda, kami menasihati pengguna untuk menyemak semua bahagian dalam dokumen ini dengan teliti sebelum dan semasa berinteraksi dengan perkhidmatan kami.

Syarat

Kami berhasrat untuk memenuhi peraturan undang-undang berkenaan pemasaran perkhidmatan kewangan kepada mereka yang di bawah umur. Laman Web ini melarang mereka dengan tegas mereka yang di bawah umur dari mengakses perkhidmatan kami. Ini terutamanya adalah disebabkan kerana mereka yang di bawah umur tidak mempunyai kapasiti untuk memasuki Perjanjian yang sah, seperti terma ini.

Untuk tujuan dasar ini, mereka yang di bawah umur adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

Kami akan mengambil tindakan segera untuk menolak perkhidmatan tersebut kepada sesiapa sahaja yang di bawah umur apabila penggunaan terlarang tersebut dikenalpasti.

Keterangan Perkhidmatan

Perkhidmatan di Laman Web secara umumnya berada dalam empat kategori umum. Kategori ini adalah: a) khidmat langganan, b) khidmat keahlian, c) khidmat vendor, d) khidmat am.

Khidmat Langganan

Semasa mengakses Laman Web kami, pengguna boleh mengakses pelbagai perkhidmatan yang berada di bawah spektrum khidmat langganan. Untuk layak mendapat khidmat langganan, anda perlu mendaftar di Laman Web untuk perkhidmatan ini diberikan sewajarnya.

Dalam keadaan langganan biasa, beberapa khidmat tersebut akan memerlukan yuran langganan. Sesetengah kandungan langganan mungkin kandungan bersifat promosi.

Data Peribadi yang kami terima semasa pendaftaran adalah penting bagi menentukan kandungan langganan yang tepat untuk anda. Beberapa khidmat langganan mungkin bersifat promosi.

Pengguna berhak untuk berhenti melanggan khidmat langganan. Cara terbaik untuk berhenti melanggan adalah melalui sokongan e-mel rasmi kami.

Kami tidak akan sama sekali menjamin bahawa dengan bergantung kepada kandungan langganan dalam membuat keputusan akan memberikan anda hasil yang positif atau hasil yang dimahukan pada pihak anda. Anda BERSETUJU untuk tidak meminta kami, atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga kami, untuk bertanggungjawab terhadap ketepatan, atau ketidakupayaan anda untuk menggunakan sebarang kandungan langganan yang anda terima.

Khidmat Keahlian

Khidmat keahlian tersedia kepada sesiapa sahaja yang melalui keahlian memilih kumpulan untuk menerimanya. Sesetengah perkhidmatan keahlian didatangkan dengan yuran yang anda persetujui semasa pendaftaran.

Pengguna bersetuju untuk tidak mempertanggungjawabkan kami atas ketepatan atau keberkesanan kandungan keahlian jika mereka menggunakannya untuk membuat sebarang keputusan.

Khidmat Vendor

Selepas pendaftaran, pengguna boleh mendapat akses kepada perkhidmatan vendor tentu di Laman Web kami. Anda bersetuju untuk tidak mempertanggungjawabkan kami terhadap kebolehdagangan atau kualiti produk atau perkhidmatan ini yang diterima di bawah mana-mana aturan antara vendor dan pembeli.

Khidmat Am

Khidmat am adalah perkhidmatan am kepada semua pengguna di laman web kami.

Pendaftaran membolehkan kami mendapat maklumat penting seperti alamat e-mel yang membuatkan penghantaran khidmat am lebih efisien. Pengguna diperlukan untuk memberi maklumat yang betul dan lengkap.

Kami berhak untuk menolak beberapa atau semua maklumat yang anda berikan sebagai tidak tepat atau tidak lengkap.

Kami juga akan, mengikut budi bicara eksklusif kami, menolak sesiapa sahaja dari perkhidmatan ini atas maklumat yang tidak dapat diterima atau tidak betul semasa menghantar maklumat.

Pemberian Lesen

Pengguna Laman Web ini mendapat pemberian terhad dan boleh ditarik balik untuk mengakses dan menggunakan perkhidmatan di laman web ini. Pemberian ini tidak boleh dipindah milik. Lesen ini memberikan akses kepada perkhidmatan kami untuk tujuan peribadi.

Kami mempunyai hak istimewa untuk menarik balik pemberian lesen ini. Kami tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk memberikan sebab yang boleh diterima untuk penarikan balik pemberian lesen ini.

Anda DILARANG daripada menggunakan kandungan ini untuk tujuan komersial yang tidak dibenarkan. Ini termasuk mendapatkan, menghasilkan semula, menterbalik atur, atau menyalin maklumat Laman Web ini untuk keuntungan kewangan.

Lesen ini tidak membenarkan sebarang pengguna mengganggu sebarang aspek laman web ini menggunakan peranti elektronik. Pengguna harus mengelakkan dari memberikan bebanan yang tidak sepatutnya kepada sistem kami.

Hak Pemilikan

Kami menegaskan, sepenuhnya, hak pemilikan kami terhadap kandungan, grafik, dan logo kami yang dipaparkan di mana-mana di dalam Laman Web. Ini adalah hak milik kami dan haruslah dianggap sedemikian. Kami akan menguatkuasakan perlindungan hak milik dan tanda dagang ke atas kandungan milik kami pada setiap masa.

Sebarang tindakan yang diambil untuk melanggar hak pemilikan kami adalah tidak sah dan akan diambil tindakan di bawah undang-undang yang berkenaan. Pengguna tidak boleh sama sekali, sama ada secara terang-terangan atau tersembunyi, dan tanpa kebenaran, menyalin atau menghasilkan semua kandungan di Laman Web kami untuk tujuan mereka sendiri. Pautan hiper yang tidak dibenarkan untuk sebarang kandungan juga adalah dilarang.

Penggunaan perkhidmatan di laman web ini, walaupun berpanjangan, tidak akan memberi anda sebarang hak pemilikan.

Beberapa tanda dagang dan logo pada Laman adalah hak milik pemiliknya masing-masing. Pengguna tidak boleh melanggar hak pemilikan mereka terhadap tanda dagang dan logo tersebut.

Pengguna mestilah secara khususnya bersetuju untuk memberi kerjasama dan membuang sebarang kandungan yang diminta oleh kami, yang mungkin merupakan hasil daripada pelanggaran mana-mana atau semua hak pemilikan kami.

Kami akan mengambil semua jalan penyelesaian undang-undang untuk menguatkuasakan hak pemilikan kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada pendakwaan.

Ganti Rugi

Anda dengan jelas bersetuju untuk memberi ganti rugi kepada kami atas sebarang kos yang timbul dari sebarang tuntutan yang berpunca daripada pelanggaran terma dan syarat ini dari pihak anda setakat mana anda dipertanggungjawabkan.

Ganti rugi ini dikenakan kepada semua organisasi afiliasi kami yang menanggung kos dalam usaha untuk mendapatkan ganti rugi atas perlanggaran yang berlaku dari penggunaan perkhidmatan oleh anda.

Dasar Privasi

Pengumpulan dan pemprosesan semua Maklumat Peribadi di Laman Web dibuat menurut Dasar Privasi kami.

Dasar privasi akan memberikan garis panduan cara kami mengendalikan maklumat peribadi. Semua pengguna harus memastikan bahawa mereka memahami Dasar Privasi ini.

Pilihan Bidang Kuasa

Anda bersetuju untuk tertakluk kepada bidang kuasa (Crypto Engine) berkaitan dengan sebarang percanggahan yang timbul dari Terma dan Syarat ini.

Semua pihak harus menghormati tempat dan keputusan yang diputuskan, dan menerima Keputusan Akhir. Pengguna mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan seperti injunksi sementara menunggu keputusan tribunal.

Keputusan bahawa mana-mana bahagian Terma ini yang tidak dapat dilaksanakan tidak mempengaruhi kesahihan keseluruhan dokumen, dan akan dipinda untuk mempengaruhi tujuan asalnya atau pendekatan paling hampir dengan bahagian yang dipinda.

Alamat Pejabat: 8 Devonshire Square London EC2M 4PL

Hakcipta © | Semua Hakcipta Terpelihara

Connecting you to the best broker for your region...