Általános Szerződési Feltételek

Kockázattal kapcsolatos közzététel

A webhelyünkön található információk célja a kereskedők tájékoztatása. Az anyagok egyike sem minősül pénzügyi tanácsadásnak vagy bróker-összehasonlításnak. Globális szinten összekötjük a kereskedőket a brókerekkel, de nem nyújtunk tanácsadást.

A bemutatott eredmények egyediek és nem mindennapiak. A kereskedési siker változó a kereskedők között. A kriptovaluta-kereskedés kockázatos és volatilis, és az is marad, aminek következtében elveszítheti a teljes tőkéjét. Soha ne spekuláljon olyan pénzalapokkal, amelyek elvesztését nem engedheti meg magának!

Társaságunk nem vállal felelősséget semmilyen pénzügyi veszteségért vagy negatív következményért. Győződjön meg róla, hogy megértette a kapcsolódó kockázatokat. A tőkeáttételes termékekkel és a CFD-kkel való kereskedés különösen kockázatos. Vegye figyelembe, hogy az Egyesült Királyságban az FCA tiltja a kriptovaluta alapú CFD-k értékesítését a PS 20/10 értelmében. Mi ugyancsak ellenezzük az ilyen jellegű termékek értékesítését az Egyesült Királyságbeli kereskedők számára. Minden esetben járjon el körültekintően!

Társult partnerséggel kapcsolatos tájékoztatás

A felhasználók szabadon hozzáférhetnek Szolgáltatásainkhoz. A 18 év alatti gyermekek számára tilos a Szolgáltatásaink használata. A félreértések elkerülése érdekében tudnia kell, hogy a szabad hozzáférés nem jelenti azt, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások igénybevétele az Ön országában törvényesnek minősülne a kriptovalutára vonatkozó irányelvek értelmében.

Felhívjuk figyelmét, hogy szolgáltatásainkat ingyenesen nyújtjuk, mivel társult brókereinktől jutalékban részesülünk. A Webhelyünkön elhelyezett egyes linkek harmadik felek Webhelyeire irányíthatják Önt, ami azt jelenti, hogy ha rájuk kattint, jutalékot kaphatunk. Az Ön kereskedési eredményei alapján mi nem nyerünk vagy nem veszítünk semmit.

Nem vállalunk felelősséget semmilyen harmadik felek által megosztott tartalomért. Mindig kellő körültekintéssel járjon el!

Általános Szerződési Feltételek

Ez a dokumentum felvázolja a weboldal megfelelő használatára, és minden felhasználóra vonatkozó irányelvi keretet.

A jelen felhasználási feltételek elolvasása, megértése és elfogadása alapvető fontosságú a weboldal megfelelő használatához.

Mi vagyunk a Honlap tulajdonosai, és a jelen irányelvekkel összhangban állunk kapcsolatban felhasználóinkkal és látogatóinkkal. Az olyan gyűjtőfogalmak használatát, mint a "mi" és "minket" úgy kell értelmezni, hogy ez a tulajdonjogra utal, és felcserélhetően használjuk, de a jelentése ugyanaz.

Ön csak akkor veheti igénybe a Weboldal szolgáltatásait, ha elolvasta, megértette és ELFOGADJA az általános szerződési feltételeket. A felhasználók beleegyeznek és jogilag kötelező érvényű megállapodást ("A megállapodás") kötnek arról, hogy teljes mértékben betartják e feltételeket.

Az Általános Szerződési Feltételek elolvasása után az Ön felelőssége, hogy igénybe veszi-e szolgáltatásainkat vagy sem. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket, akkor Ön nem jogosult szolgáltatásainkat szabadon használni. A Weboldal folyamatos használata a feltételek hallgatólagos elfogadásának minősül az Ön részéről.

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül szerkesszük vagy módosítsuk ezeket a feltételeket. A felhasználók feladata, hogy rendszeresen ellenőrizzék a felhasználási feltételeket annak érdekében, hogy megértsék a felhasználás adott időpontjában érvényes jogi szabályozást.

A megállapodás hatálya

A Megállapodás egy olyan dokumentum, amely a Weboldal tisztességes használatának minden aspektusát érinti.

A felhasználóknak tudomásul kell venniük, hogy a Megállapodás a szolgáltatásaink használatának legfőbb irányadó dokumentuma. Amennyiben bármely irányelv vagy garancia és a jelen feltételek között ellentmondás áll fenn, ez utóbbiak élveznek elsőbbséget.

Tekintettel a Megállapodás fontosságára a zavartalan használat szempontjából, javasoljuk a felhasználóknak, hogy a szolgáltatásainkkal való interakciójuk előtt és alatt gondosan olvassák át a dokumentum minden részét.

Előírások

Teljes mértékben meg kívánunk felelni a kiskorúaknak nyújtott pénzügyi szolgáltatások forgalmazására vonatkozó jogi szabályozásnak. Ez a weboldal határozottan fellép az ellen, hogy kiskorúak hozzáférjenek a szolgáltatásainkhoz. Ez elsősorban azért van így, mert a kiskorúak nem képesek olyan jogi megállapodások megkötésére, mint például a jelen Általános Szerződési Feltételek.

E szabályzat alkalmazásában kiskorúnak minősül a 18. életévét be nem töltött személy.

Amint ilyen jogosulatlan használatról értesülünk, azonnali intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy megtagadjuk e szolgáltatások igénybevételét a korhatár alatti személyektől.

A regisztráció lehetővé teszi számunkra, hogy olyan alapvető információkat kapjunk, mint például az e-mail címek, amelyek lehetővé teszik az általános szolgáltatások hatékony biztosítását. A felhasználóknak biztosítaniuk kell a pontos és teljeskörű adatszolgáltatást.

Fenntartjuk a jogot, hogy az Ön által megadott adatok egy részét vagy egészét, annak pontatlansága vagy hiányossága miatt visszautasítsuk.

Ezenkívül, kizárólagos mérlegelési jogkörünkkel élve bárkitől megtagadhatjuk ezen szolgáltatások bármelyikét, ha elfogadhatatlan vagy félrevezető információkat ad meg azok benyújtásakor.

Engedély megadása

A weboldal felhasználói korlátozott, visszavonható engedélyt kapnak a weboldalon található szolgáltatások elérésére és használatára. Ez az engedély nem átruházható. Ez az engedély személyes célú hozzáférést biztosít szolgáltatásainkhoz.

Az engedély visszavonása a mi kizárólagos jogunk. Nem vagyunk kötelesek elfogadható indokot szolgáltatni az engedély visszavonására.

TILOS az itt található tartalmakat jogosulatlan kereskedelmi célokra felhasználni. Ez magában foglalja a Weboldalon található információk anyagi haszonszerzés céljából történő lekérdezését, reprodukálását, visszafejtését vagy más módon történő másolását.

Ez a licenc nem jogosítja fel a felhasználót arra, hogy a weboldal bármely aspektusát elektronikus eszközökkel manipulálja. A felhasználóknak tartózkodniuk kell attól, hogy rendszereinket aránytalanul terheljék.

Tulajdonosi jogok

A lehető legteljesebb mértékben érvényesítjük tulajdonosi jogainkat a Weboldalon bárhol megjelenő tartalmunk, grafikáink és logóink felett. Ezek a mi tulajdonunkba tartoznak, és mint olyan, annak tekintendők. A tulajdonunkban lévő tartalmakkal kapcsolatos szerzői jogi és védjegyoltalmat mindenkor érvényre juttatjuk.

A tulajdonjogaink megsértése iránt tett lépések illegálisak és a vonatkozó törvények szerint büntetendők. A felhasználók a Weboldalon található tartalmakat saját céljaikra nem másolhatják vagy reprodukálhatják nyílt vagy rejtett eszközökkel, illetve engedély nélkül. Tilos bármely tartalom engedély nélküli hiperhivatkozása is.

Az ezen a weboldalon található szolgáltatások igénybevétele, bármilyen hosszú ideig tart, nem biztosít Önnek semmilyen tulajdonosi jogot.

A Weboldalon található egyes védjegyek és logók az adott tulajdonosok birtokában vannak. A felhasználók nem sérthetik meg ezek tulajdonosi jogait.

A felhasználók kifejezetten beleegyeznek abba, hogy együttműködnek és eltávolítanak minden olyan tartalmat, amelyre felhívjuk a figyelmüket, bármelyik vagy valamennyi tulajdonjogunk megsértéséből származik is az.

Tulajdonosi jogaink érvényesítésére minden jogorvoslati lehetőséget igénybe veszünk, beleértve, de nem kizárólagosan a büntetőeljárást.

Kártalanítás

Ön kifejezetten beleegyezik abba, hogy az Ön felelőssége mértékéig kártalanít minket minden olyan perből eredő költségért, amely a jelen szerződési feltételek Ön általi megszegéséből ered.

A kártérítés minden olyan társszervezetünk esetében alkalmazandó, amelyeknek költségei merülnek fel a szolgáltatásaink használatából eredő jogorvoslati eljárás során.

Adatvédelmi Szabályzat

A Weboldalon található összes személyes információ gyűjtése és feldolgozása az Adatvédelmi Szabályzatunkkal összhangban történik.

Minden felhasználónak kötelessége megismerni az adatvédelmi szabályzatot.

A joghatóság kiválasztása

Ön elfogadja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő bármely jogvitával kapcsolatban a Crypto Engine joghatósága alá tartozik.

Szerzői jog © | Minden jog fenntartva

Connecting you to the best broker for your region...