Mga Tuntunin at Kondisyon

Pagwawaksi sa Panganib

Nilalayon ng impormasyon sa aming site na magbigay-alam sa mga negosyante. Wala sa materyal ang dapat isaalang-alang bilang payo sa pananalapi o paghahambing ng broker. Ikinonekta namin ang mga mangangalakal sa mga broker sa buong mundo ngunit hindi nagbibigay ng anumang payo.

Ang mga ipinakitang resulta ay pambihira at hindi tipikal. Nag-iiba ang tagumpay sa pangangalakal sa pagitan ng mga negosyante. Ang kalakalan sa Cryptocurrency ay mananatiling mapanganib at pabagu-bago, at maaaring mawala sa iyo ang iyong buong kapital. Huwag kailanman mag-isip-isip sa mga pondo na hindi mo kayang mawala.

Walang pananagutan ang aming kumpanya para sa anumang pagkalugi sa pananalapi o negatibong kahihinatnan. Tiyaking naiintindihan mo ang mga panganib na kasangkot. Ang paggamit ng mga leveraged na produkto at CFD ay partikular na mapanganib. Tandaan na ang FCA sa UK ay nagbabawal sa pagbebenta ng mga CFD batay sa cryptos, ayon sa PS 20/10. Pinanghihinaan namin ang loob ng pagbebenta ng mga naturang produkto na nakatuon din sa mga negosyante ng UK. Magpatuloy sa angkop na pagsisiyasat!

Pagbubunyag ng Kaakibat

Malayang ma-access ng mga gumagamit ang aming Mga Serbisyo. Ang mga batang wala pang 18 taong gulang ay nagbabawal sa paggamit ng aming Mga Serbisyo. Upang maiwasan ang anumang pag-aalinlangan, ang libreng pag-access ay hindi nangangahulugang ang paggamit ng aming mga serbisyo ay ligal sa ilalim ng mga direktiba ng crypto sa iyong bansa.

Inaabisuhan kayo na nagbibigay kami ng aming mga serbisyo nang libre habang binabayaran kami ng aming mga kaakibat na mga broker. Ang ilang mga link sa aming Website ay maaaring humantong sa mga website ng third-party, na nangangahulugang kung mag-click sa kanila, maaari kaming makatanggap ng isang komisyon. Hindi kami makakakuha o mawawalan ng anumang batay sa iyong mga resulta sa pangangalakal.

Hindi kami mananagot para sa anumang nilalaman na ibinahagi sa pamamagitan ng mga third party. Laging gawin ang nararapat na pagsisiyasat!

Binabalangkas sa dokumentong ito ang banghay na patakarn para sa lahat ng mga gumagamit na nauugnay sa kanilang wastong paggamit ng Website.

Ang pagbabasa, pag-unawa, at pagtanggap sa mga tuntunin ng paggamit na ito ay mahalaga sa wasto ng Website.

Kami (The Software) ay nagmamay-ari ng Website na ito at at makikipag-ugnayan sa aming mga gumagamit at bisita alinsunod sa patakarang ito. Ang paggamit ng mga teminong “Kami” at “Tayo” ay dapat bigyang kahulugan upang maipahiwatig na ang nagmamay-ari at ang mga gumagamit ay maaaring magpalit ngunit iisa lamang ang kahulugan.

Maaaring hindi mo magamit ang mga serbisyo sa Website maliban kung nabasa mo, naintindihan, at PUMAPAYAG sa mga tuntunin at kundisyon. Sumasang-ayon ang mga gumagamit at lumikha ng isang ligal na kasunduang nagbubuklod na "Ang Kasunduan" upang sumunod sa mga tuntuning ito sa kanilang kabuuan.

Sa pagbabasa ng Mga Tuntunin at Kundisyon, nasa iyong pananaw kung magpapatuloy at gamitin ang aming mga serbisyo o hindi. Ang kabiguang tanggapin ang mga tuntunin na ito ay nangangahulugang hindi ka pinapahintulutang gamitin nang malaya ang aming mga serbisyo. Ang patuloy na paggamit ng Website ay ipakahulugan bilang isang pahiwatig ng iyong pagtanggap sa mga tuntunin, sa iyong bahagi.

Nakalaan sa amin ang karapatang i-edit o baguhin ang mga tuntunin at kundisyon na ito sa anumang oras, nang walang paunang abiso. Responsibilidad ng mga gumagamit na regular na suriin ang mga tuntunin ng paggamit, upang maunawaan ang ligal na rehimen sa anumang partikular na oras ng paggamit.

SAKOP NG KASUNDUAN

Ang Kasunduan ay isang pinangangasiwaang dokumento na tumatalakay sa bawat aspeto ng patas na paggamit ng Website na ito.

Dapat tandaan ng mga gumagamit na ang Kasunduan ay ang pangunahing dokumento ng patakaran para sa paggamit ng aming mga serbisyo. Kung sakaling mayroong isang salungatan sa pagitan ng anumang patakaran o warranty at mga term na ito, ang huli ay nakahihigit.

Dahil sa kahalagahan ng Kasunduan sa iyong mapayapang paggamit, pinapayuhan namin ang mga gumagamit na maingat na suriin ang lahat ng bahagi ng dokumentong ito bago at sa panahon ng kanilang pakikipag-ugnay sa aming mga serbisyo.

KINAKAILANGAN

Nilalayon naming sumunod ng ganap sa legal na patakaran sa pagbebenta ng mga serbisyong pampinansyal sa mga menor de edad. Malakas ang paninidigan ng Website na ito laban sa mga menor de edad na gumagamit sa aming mga sebisyo. Ang pangunahing dahil ay ang mga menor de edad ay wala pang kapasidad na pumasok, karamihan sa mga igal na kasunduan, tulad nalamang ng nakasaad dito.

Para sa mga layunin ng patakarang ito, ang menor de edad ay isang taong mas mababa sa edad na 18.

Kami ay agarang magsasagawa ng pagkilos upang tanggihan ang mga nasabing sebisyo sa sinumang mas mababa pa sa pinakamababang edad kapag sa sandalling ang ndi pinahintulutang paggamit na iyon ay napukaw ng aming atensyon.

Paglalarawan ng Mga Serbisyo

Ang mga serbisyo sa Website ay kadalasang nasa ilalim ng apat na malawak na kategorya. Ito ay ang: a) mga serbisyo sa subscription, b) mga serbisyo sa pagiging miyembro, c) vendor service, d) pangkalahatang mga serbisyo.

Mga Serbisyo sa Subscription

Sa kurso ng pag-access sa aming Website, ang mga gumagamit ay maaring magkaroon ng access sa isang saklaw ng mga serbisyong nahulog sa ilalim ng espektro ng mga serbisyo sa subscription. Upang maging karapat-dapat para sa mga serbisyo sa subscription, kailangan mong magparehistro sa Website para sa mga serbisyong maipamahagi alinsunod dito.

Sa ordinaryong katangian ng mga subscription, ilan sa mga naturang serbisyo ang mangangailangan ng bayad sa subscription. Ang ilan sa nilalaman ng subsctiption ay maaring isang likas na pang-pampataguyod.

Ang Personal na Impormasyon na natanggap namin sa pagpaparehistro ay kritikal sa pagtukoy ng tamang nilalaman ng subscription para sa iyo . Ang ilan sa nilalaman ng subsctiption ay maaring isang likas na pang-pampataguyod.

Ang mga gumagamit ay may karapatang umalis sa mga serbisyo ng subscription. Ang pinakamahusay na paraan upang maiparating ang mga nasabing kahilingan ay sa pamamagitan ng aming opisyal na email support.

Sa kahit anong paraan, hindi namin ginagarantiya na umasa sa nilalaman ng subscription na ito, para sa inyong pagdesisyon na magbubunga ng positibo o kanain-nais na mga reuslta sa iyong bahagi. Ikaw ay SUMASANG-AYON na hindi kami hawakan, o ang aming third-party service providers, na managot sa kawastuhan, o sa iyong kawalan ng kakayanang gumamit sa kahit anong nilalaman ng subscription na iyong natanggap.

Mga Serbisyo sa Pagiging Miyembro

Ang mga serbisyo sa pagiging miyembro ay pu-pwede sa lahat na ayon sa pagiging miyembro ng isang napiling pangkat ay maaaring tanggapin sila. Ang ilan sa mga serbisyo ng pagiging kasapi ay may kasamang bayad na kung saan ikaw ay sumasang-ayon kapag nagparehistro.

Sumasang-ayon ang mga gumagamit na kami ay huwag panagutin para sa kawastuhan o pagiging epektibo ng nilalamin ng pagiging miyembro, ito ay gagamitin nila batay sa kanilang desisyon.

Vendor Services

Sa pagpaparehistro, ang mga gumagamit ay maaaring makakuha ng access sa ilang mga vendor serivice sa aming Website. Sumasang-ayon ka na hindi ka mananagot sa para sa merchantability o kalidad ng mga produktong ito o serbisyong natanggap mo sa ilalim ng anumang vedor-buyer arrangement.

Pangkalahatang Serbisyo

Ang mga pangkalahatang serbisyo ay karaniwang serbisyo sa lahat ng mga gumagamit ng aming website.

Ang pagpaparehistro ay magbibigay saamin ng kakayahang makuaha ang mga kinakailangn na impormasyon, tulad ng email addresses na magpapaayos sa pagpapadala ng pangkalahatang serbisyo. Hinihiling sa mga gumagamit na magbigay ng tama at kumpletong impormasyon.

Nakalaan sa amin ang karapatang tanggihan ang ilan o lahat ng impormasyong ibinibigay mo na hindi tumpak o hindi kumpleto.

Kami rin, sa aming eksklusibong paghuhusga, ay tatanggihan ang sinuman, sa kahit alinmang mga serbisyo, para sa hindi katanggap-tanggap o mapanlinlang na impormasyon kapag nagsumite ng impormasyon.

LICENSE GRANT

Ang mga gumagamit ng Website ay makakakuha ng limitado, revocable grant upang makagamit at magamit ng buo ang serbisyo sa website na ito. Ang bagay na ito ay hindi maililipat. Ang lisensyang ito ay nagbibigay ng kapasidad na magamit ang aming serbiyo para sa personal na mga kadahilanan.

Aming natatanging karaapatan na bawiin ang pinagkaloob na lisensyang ito. Kami ay hindi obligadong magbigay ng katanggap-tanggap na dahlia upang bawiin ang bagay na ito.

Ikaw ay IPINAGBABAWAL na gamitin ang nilalaman nito para sa mga hindi pinahintlulutang commercial ends. Kabilang dito ang pagkuha, muling paggawa, reverse engineering, o kung hindi man ay ang pangungopya ng kahit ang impormasyon sa website na ito, para sa pera.

Ang lisenyang ito ay hindi pinahihintulutan ang sinuman sa mga gumagamit, na baguhin ang anumang aspeto ng website na ito gamit ang mga elektronikong aparato. Dapat pigilan ng mga gumagamit ang maglulan ng desproporsyonado sa aming Sistema.

KARAPATANG PAGMAMAY-ARI

Aming ipinapahyag na, sa buong hangganan naming , na ang aming Karapatan bilang nagmamay-ari sa mga nilalaman, grapika, at mga logo na lilitaw sa kahit anong parte ng Website. Ito ay aming pag-aari at ituturing tulad nito. Aming ipatutupad ang mga proteksyon sa copyright at trademark upang maprotektahan ang nilalaman na aming pagmamay-ari.

Anumang mga hakbang na ginawa upang labagin ang aming mga karapatan sa pagmamay-ari ay labag sa batas at pinaparusahan sa ilalim ng mga nauugnay na batas. Ang mga gumagamit ay hinid dapat, sa pamamagitan man ng lantad o sikretong paraan, at nang walang pahintulot, kopayahin o paramihin ang nilalaman ng Website par sa kanilang mga pansariling layunin.

Hindi rin pinahihintulutan ang pag hyperlink ng anumang nilalaman.

Ang paggamit ng mga serbisyo sa website na ito, kahit na matagal, ay hindi nagbibigay sa iyo ng anumang mga karapatan sa pagmamay-ari.

Ang ilan sa mga trademark at logo sa Website ay kabilang sa kani-kanilang mga may-ari. Ang mga gumagamit ay hindi dapat lumabag sa kanilang mga karapatan sa pagmamay-ari. Ang mga gumagamit ay particular na sumasang-ayon na makipagtulungan at alisin ang mga anumang nilalaman ng mga bagay na aming binigay sa kanilang atensyon na maaring nag resulta sa paglabag sa Karapatan sa pagmamay-ari.

Aming pagsisikapan na lahat ng legal na mga remedy upang mapatupad ang aming karapat sap ag-aari, kabilang ngunit hindi limitado sa pag-uusig.

INDEMNIFICATION

Malinaw na ikaw ay sumasang-ayon na bayadan ang gastos na nagmula sa kaso na nagmula sa isang paglabag sa iyong bahagi ng mga tuntunin at kundisyon na ito hanggang sa saklaw ng iyong pananagutan.

Kabilang ang sa kabayaran ang mga kaakibat naming na samahan na nagkaroon ng gasto, sa pagsisikap na maghanap ng paraan upang maituwid and pagkakamaling iyong nagawa dahil sa iyong paggamit sa aming serbisyo.

Patakaran sa Pagkapribado

Ang koleksyon at pagproseso ng lahat ng Personal na Impormasyon sa Website ay ginagawa alinsunod sa aming Patakaran sa Privacy.

Ang patakaran para sa pagkapribado ay magbibigay ng isang balangkas sa kung pa-paano naming hahawakan ang mga personal na impormasyon. Nakasalalay sa lahat ng mga gumagamit na maging pamilyar sa patakaran para sa pagkapribado.

CHOICE OF JURISDICTION

Ikaw ay sumasang-ayon na mapailalim sa hurisdiksyon ng (Crypto Engine) na may kaugnayan sa anumang pagtatalo na nagmumula sa mga Tuntunin at Kundisyon na ito.

Ang bawat Partido ay iginagalang ang hatol na ibibigay, at tatanggapin ang pinal na desisyon. Ang mga gumagamit ay maykarapatang magpasya na ipagpatuloy tulad ng mga utos na hinihintay ang kinalabasan ng tribunal.

Ang isang pagpapasya na ang anumang bahagi ng Mga Tuntunin na ito ay hindi maipatupad, ay hindi makakaapekto sa bisa ng buong dokumentoat ito ay babaguhin upang maapektuhan ang orihinal na hangarin o ang pinakamalapit na na pagbabago sa rerebisahing parte.

Address ng Opisina: 8 Devonshire Square London EC2M 4PL

Copyright © | Nakareserba ang Lahat ng Karapatan

Connecting you to the best broker for your region...