Mga Tuntunin at Kundisyon

Detalyadong binabalangkas ng dokumentong ito ang Mga Tuntunin at Kondisyon na kailangang sundin ng mga gumagamit kapag ginagamit ang website ng Crypto Engine at mga subsite nito. Ang mga kundisyong nakabalangkas dito ay may bisa sa lahat ng pahina sa site na ito at umiiral para sa lahat ng bisita sa site nang walang mga pagbubukod. Ang pagbabasa, pag-unawa, at pagtanggap sa mga Tuntunin at Kondisyong ito ay mahalaga sa wastong paggamit ng Website.

Tandaan na ang Crypto Engine ang tanging may-ari ng site na ito at ang lahat ng nilalaman na naka-upload dito.

Preambulo

Ang Kasunduan ay isang dokumentong humahantong, na tumatalakay sa bawat aspeto ng patas na paggamit ng Website na ito.

Dapat tandaan ng mga gumagamit na ang Kasunduan ang pangunahing dokumento sa patakaran para sa paggamit ng aming mga serbisyo. Kung sakaling magkaroon ng pagkakasalungatan sa pagitan ng anumang patakaran o warranty at ng mga Tuntuning ito, ang huli ay mas nakahihigit.

Dahil sa kahalagahan ng Kasunduan sa iyong mapayapang paggamit, pinapayuhan namin ang mga gumagamit na maingat na repasuhin ang lahat ng bahagi ng dokumentong ito bago at sa panahon ng kanilang pakikisalamuha sa aming mga serbisyo.

Pahintulot

Hindi mo maaaring gamitin ang mga serbisyo sa Website maliban kung nabasa mo na, naunawaan at SINANG-AYUNAN ang Mga Tuntunin at Kundisyon. Ang mga gumagamit ay sumasang-ayon at gumagawa ng isang legal na kasunduan ("ang Kasunduan") na susundin ang kabuuan ng terminong ito.

Kapag nabasa mo na ang Mga Tuntunin at Kundisyon, nasa sa iyo na kung magpapatuloy at gagamitin ang aming mga serbisyo o hindi. Ang hindi pagtanggap sa mga tuntuning ito ay nangangahulugang hindi ka awtorisado na malayang gamitin ang aming mga serbisyo. Ang patuloy na paggamit sa Website ay ituturing na isang ipinahiwatig na pagtanggap sa mga Tuntuning ito sa bahagi mo.

Mga depinisyon

Maaaring tukuyin ng Crypto Engine ang sarili nito bilang "website na ito", "site na ito", " ang website," o " ang site," pati na ang mga paunang panghalip-panao sa loob ng dokumentong ito. Isa pa, ang pangalawang panghalip-panaong mga termino gaya ng "gumagamit" at "kliyente" at ang mga singkahulugan nito ay gagamitin upang tumukoy sa mga bisita sa site.

Legal na Edad

Since your use of Crypto Engine and our services requires consent to these Terms, you must be of legal age in your country of residence. Children below the legal age limit cannot provide legal consent and, therefore, cannot use our services.

Mga Pagbabago sa Nilalaman

Karapatan naming i-edit o baguhin ang mga Tuntunin at Kundisyon na ito anumang oras, kahit pa walang paunang abiso sa kliyente. Kinakailangang regular na suriin ng mga gumagamit ang Kasunduang ito upang maunawaan ang mga kundisyon para sa pakikipag-ugnayan sa Crypto Engine sa anumang partikular na panahon ng paggamit.

Huling na-update: Disyembre 16, 2022.

Disclaimer sa Peligro

Layunin ng Crypto Engine

Be aware that Crypto Engine is not a financial or cryptocurrency broker nor the developer of any type of trading software or platform. We exclusively offer a marketing service which permits prospective traders to be introduced to our affiliated broker partners, who in turn can provide a vast range of financial services to them.

While we connect traders with brokers globally, we do not provide any advice. Crypto Engine is not qualified to offer financial guidance, and none of the information on our website is intended as investment advice.

Nilalaman ng Crypto Engine

Ang impormasyon sa aming site ay naglalayon na ipabatid sa mga mangangalakal ang tungkol sa pag-iral ng mga broker sa pananalapi at crypto at sa ilang pagkakataon na maaaring ialok ng mga pamilihan. Gayunpaman, wala sa anumang materyal ang dapat ituring bilang pinansiyal na payo o paghahambing ng mga broker o gamitin bilang saligan sa paggawa ng mga pasyang pinansiyal.

Tandaan na dahil sa mabilis na kalikasan ng mga merkado ng pananalapi at cryptocurrency, maaaring hindi namin laging magawang i-update ang Crypto Engine para maipakita ang pinakabagong trend at mga halaga ng ari-arian o listahan. Pananagutan ng gumagamit na maingat na magsaliksik sa pamilihan bago makibahagi sa anumang gawaing pangangalakal.

Ang anumang pagtukoy sa potensiyal na mga resulta ng kalakalan ay natatangi at hindi pangkaraniwan. Ang tagumpay ng pangangalakal ay nagi-iba-iba sa pagitan ng mga mangangalakal dahil ito ay nakabatay sa maraming salik. Ang kalakalan ng cryptocurrency ay nananatiling mapanganib at salawahan, at maaaring mawala ang iyong buong kapital. Huwag kailanman magbakasakali sa salapi na hindi mo kayang mawala.

Our company holds no liability for any financial losses or negative consequences directly or indirectly related to using Crypto Engine’s services. Make sure you understand the risks involved. The use of leveraged products and CFDs is particularly risky, so always implement a proper hedging strategy and consult a professional financial advisor before making any trading decisions.

Saklaw ng mga Serbisyo ng Crypto Engine

Our company does not provide any financial or payment processing services. The goal of this website is to bring traders and brokers together. All financial and commercial opportunities are facilitated by the broker Crypto Engine assigns you during the account creation process. Crypto Engine does not offer services that allow you to engage with the markets directly.

Mga Limitasyong Heograpikal

Pansinin na ipinagbawal ng FCA ang pagbebenta ng mga CFD batay sa mga cryptocurrency sa UK, ayon sa PS 20/10. Hinahadlangan din namin ang pagbebenta at pagpapatalastas ng gayong mga produkto sa mga mangangalakal sa UK. Maaaring may gayunding mga limitasyon sa iyong bansang tinitirhan. Isagawa ang nararapat na sipag at alamin ang tungkol sa legal na mga panuntunan kung saan ka nakatira bago gamitin ang Crypto Engine.

Affiliate Disclosure

Crypto Engine has affiliate partnerships with all of the brokerages we recommend to our customers. Though our service is free for traders, we are compensated by our partners with commission fees. Our compensation comes at no extra expense to the customer and in no way depends on the user’s trading performance.

Hindi kami dapat panagutin para sa anumang nilalamang ibinabahagi sa pamamagitan ng mga third party. Laging gawin ang iyong nararapat na kasipagang magsaliksik!

Mga Kinakailangan sa Pagpaparehistro

Ang pagrerehistro ay nagpapangyari sa atin na makakuha ng mahalagang impormasyon, gaya ng mga e-mail address, na nagpapangyaring maging mabisa ang paghahatid ng pangkalahatang mga serbisyo. Hihilingan ang mga gumagamit na magbigay ng tama at kumpletong impormasyon.

Karapatan namin na tanggihan ang ilan o lahat ng impormasyong ibinibigay mo kung masumpungan naming ito’y di-wasto o hindi kompleto.

Amin ding, sa aming eklusibong pagpapasiya, maipagkakaila sa sinuman ang alinman sa mga serbisyong ito dahil sa hindi kanais-nais o mapanlinlang na impormasyon kapag nagsusumite ng impormasyon.

Pagkakaloob ng Lisensya

Ang mga gumagamit ng Website ay makakakuha ng limitado at nababawing pahintulot para maakses at magamit ang mga serbisyo sa Website na ito. Ang pagkakaloob na ito ay hindi maaaring ilipat. Ang lisensyang ito ay nagbibigay ng akses sa aming mga serbisyo para sa personal na mga kadahilanan.

Karapatan namin na ipawalang-bisa ang pagkakaloob ng lisensiya na ito. Hindi kami magkakaroon ng obligasyon na isiwalat ang dahilan ng pagpapawalang-bisa ng kaloob.

Ikaw ay PINAGBABAWALAN na gamitin ang nilalaman na narito para sa hindi awtorisadong pangkomersiyong gamit. Kasama rito ang pagkuha, pagreplika, pagbaligtad ng inhinyeriya, o pagkopya ng impormasyon sa Website para sa pinansiyal na pakinabang.

Hindi binibigyang-daan ng lisensyang ito ang sinumang gumagamit na baguhin ang anumang aspeto ng Website na ito gamit ang mga aparatong elektroniko. Dapat umiwas ang mga gumagamit sa paglalagay ng labis or di-kasukat na load sa aming sistema.

Paggamit ng Website ng Crypto Engine

Sa kabila ng pagsisikap ng aming teknikal na koponan na masigurong ang Crypto Engine ay gumagana nang maaasahan at maayos upang matugunan ang pangangailangan ng aming mga kustomer, hindi namin masiguro na ang iyong karanasan sa pagba-browse ay walang bahid ng kamalian. Maaari mong harapin paminsan-minsan ang teknikal na isyu, bagaman nananatili kaming nakatuon sa pagtukoy sa mga bahaging may problema at paglutas sa umiiral na mga problema habang nakikita naming naaangkop.

Para maisagawa ang parehong nakaplano at agarang pagmimintina para sa pagresolba ng mga teknikal na error o i-update ang aming website sa iba pang mga paraan, maaaring pansamantalang limitahan ng Crypto Engine ang akses sa mga web page nito paminsan-minsan. Bagaman sisikapin naming babalaan ang aming mga kustomer tungkol sa gayong mga pagkaantala kailanmang posible, karapatan namin na limitahan ang akses sa Crypto Engine nang walang abiso.

Mga Link sa mga Third Party sa Site

Ang aming nilalaman kung minsan ay maaaring may kasamang mga hyperlink sa mga third party na website na mayroon kaming kaugnayan. Ang Crypto Engine ay walang garantiya tungkol sa kalidad, katumpakan, katotohanan, o availability ng third party na nilalaman. Responsibilidad ng gumagamit na kumpirmahin ang lahat ng impormasyong nasusumpungan nila kapwa sa Crypto Engine at mga third party na website.

Isa pa, hindi kami ang mananagot sa anumang posibleng pinsala na maaaring danasin mo pagkatapos sundan ang anumang affiliate link sa aming site.

Mga Karapatan sa Pagmamay-ari

Iginigiit namin, sa kabuuan, ang aming karapatan sa pagma-may-ari sa aming nilalaman, mga grapiko, at mga logo na lumitaw saanman sa Website. Ito ay aming pag-aari at ituturing na gayon. Ipapatupad namin ang mga proteksyon ng copyright at Trademark sa aming paga-aring nilalaman sa lahat ng oras.

Anumang hakbang na ginagawa upang labagin ang aming karapatan bilang may-ari ay ilegal at mapaparusahan sa ilalim ng nauugnay na mga batas. Hindi dapat, sa pamamagitan man ng lihim o hayag na paraan at kawalan ng pahintulot, kopyahin o paramihin ang nilalaman sa Website para sa sarili nilang mga hangarin. Ipinagbabawal din ang hindi awtorisadong pag-link ng anumang nilalaman.

Ang paggamit ng mga serbisyo sa Website na ito, gaano man kahaba, ay hindi nagbibigay sa iyo ng anumang karapatan sa pagmamay-ari.

Ang ilan sa mga trademark at logo sa Website ay pag-aari ng kani-kanilang mga may-ari. Hindi dapat panghimasukan ng mga gumagamit ang karapatan sa pag-aari ng mga gayon.

Ang mga gumagamit ay espesipikong sumasang-ayon na makipagtulungan at alisin ang anumang nilalaman na maaaring taglay nila na itatawag-pansin namin sa kanila na bunga ng paglabag sa alinman o lahat ng aming karapatan sa pagma-may-ari.

Itataguyod namin ang lahat ng legal na lunas upang ipatupad ang aming mga karapatan sa pamamay-ari, kasali na ngunit hindi limitado sa pag-uusig.

Pagbabayad-pinsala

Malinaw kang sumasang-ayon na kami ay babayaran sa anumang gastos na magiging dulot ng iyong paglabag sa Mga Tuntunin at Kundisyon hanggang sa saklaw ng iyong pananagutan.

Ang kabayaran ay nalalapat sa lahat ng aming kasosyong organisasyon na maaaring gumastos sa pagsisikap na humingi ng bayad-pinsala para sa mga paglabag na nangyari sa iyong paggamit ng aming mga serbisyo.

Karagdagan pa, tinatanggap mo rin na ang Crypto Engine ay hindi mananagot sa anumang pagkalugi na maaaring mangyari mula sa mga pagkaantala sa aming serbisyo sa website o sa serbisyo ng mga third party na nakaugnay sa amin, paggamit ng Crypto Engine o mga third party na site na maaari naming nai-link, o mga hindi tumpak o iba pang isyu sa nilalaman ng Crypto Engine at mga third party na site.

Paggamit ng Cookie

Tandaan na gumagamit ang Crypto Engine ng mga cookie. Ang mga cookie ay mga espesyal na file na nagsisilbing pagkakakilanlan ng bawat kustomer para mapag-aralan ng aming mga developer ang pagganap ng aming website at matiyak ang paggana nito nang maayos, salamat sa feedback na nakukuha namin mula sa paggamit ng cookie.

Gumagamit ang Crypto Engine ng mga functional na mga cookie, Google Analytics, at mga third party na cookie na pagmamay-ari ng mga kasosyo namin sa website na ito. Maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa mga iba’t ibang cookie at mga gamit nito sa aming hiwalay na Patakaran sa Cookie.

We highly recommend allowing the use of cookies on your device. This way, you ensure that you will experience Crypto Engine as our web developers have intended and have access to all features we have implemented for our users.

Gayunpaman, may karapatan kang hindi na gumamit ng cookie sa kabuuan. Maaari mo itong gawin sa iyong unang pagbisita sa Crypto Engine kapag tinanong tungkol sa mga kagustuhan mo sa cookie o mag-angkop ng mga setting ng browser mo. Gayunpaman, ang hindi pagpapagana sa mga cookie ay negatibong makakaapekto sa iyong karanasan sa pagba-browse.

Pagpili ng Hurisdiksiyon

Sumasang-ayon kang sumailalim sa hurisdiksiyon ng Crypto Engine kaugnay sa anumang sigalot na magmumula sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito.

Mga Ilegal na Aktibidad

You are expected to respect this Terms and Conditions Agreement, as well as any applicable laws in your country of residence. If you violate this Agreement or commit any crimes that we become aware of, your access to Crypto Engine will be terminated, and we shall take appropriate steps, including notifying the authorities.

Karagdagan pa, dapat kang gumawi nang may paggalang sa pakikipag-usap sa Crypto Engine at sa iba pa naming mga kustomer. Hindi pahihintulutan ang paggamit ng pangit o nakapopoot na pananalita. Pinagbabawalan din ang mga gumagamit na magkalat ng nakakapinsala o nakakapanakit na nilalaman sa aming site.

Mga Tanong

If you have further questions about these Terms, please use the Contact Us form to reach out to the Crypto Engine team. Our partners’ trained customer representatives will handle your request at their earliest convenience.

Connecting you to the best broker for your region...