Patakaran sa Cookie

Aming pinahahalagahan ang tiwalang inyong ipinagkaloob sa amin upang protektahan ang inyong pribisiya sa paghawaka ng personal na datos. Ang cookie policy n ito ay nagbabalangkas ng paraan ng pangongolekta sa mga cookie at mga uri ng cookies na aming kinokolekta.

Inaasahan na babasahin, uunawain, at tatanggapin ng mga gumagamit ang patakarang ito para sa mapayapang paggamit ng aming site. Nakasaad sa Patakaran sa Cookie kung paano namin kinokolekta ang data na ito, kung paano namin ito hawakan, at kung paano ito gumaganap ng isang malaking papel sa pag-aayos ng karanasan sa paggamit ninyo ng website.

Ang papalit-palit na pag-gamit sa mga panghalip na “Amin”, “ Kami”, o “Tayo” bilang pamalit sa Website ay itatampok sa dokumentong ito. Dapat silang intindihin bilang i-isa at pareho. Kami naman ay gagamitin ang salitang “Ikaw” bilang isa sa gumagamit.

Ano ang Cookies?

Ang cookie ay isang simpleng salansan ng mg ateksto na naglalaman ng natataning pagkakakilanlan ng mga gumagmit at ng pangalan ng website. Ipapadala ng aming mga server ang mga ito sa browser ng iyong computer para sa imbakan kapag na-access mo ang aming mga web page.

Ang datos na nakolekta ng aming cookies ay magbibigay ng particular na impormasyon sa aming unang bisita at iba't ibang nilalaman sa aming mga bumabalik na bisita.

Ginagawa ng mga cookies ang iyong pakikipag-ugnayan sa amin na mas malinaw, inaalis ang anumang labis na pagsisikap kapag nakikipag-ugnay sa amin.

Amin ding pinapayagan ang paglalagya ng ikatlong partido na cookies mula sa mga awtorisadong Partido na malapit naming nakakatrabaho sa paghahatid ng serbisyo.

Kinakailangan naming magbigay ng isang cookie request sa lahat ng mga bibisita, na nagtatanong kung sila ay pumapayag na maglagay kami ng cookies sa kanilang mga aparato. Ang napapanatiling paggamit ng aming mga serbisyo ay isang pahiwatig na kasunduan sa iyong bahagi na dumaan ka sa aming patakaran sa cookie, at napatunayan mong kasiya-siya ito.

Ang mga gumagamit ay magkakaroon ng karapatan na tanggapin o tanggihan ang paggamit ng aming cookies. Tandaan na ang pagtanggi ng cookies ay maaaring makaapekto sa iyong pag-access sa impormasyon at serbisyo sa aming mga web page.

Mga Uri ng Cookies na Ginagamit Namin

Gumagamit kami ng cookies tulad ng;

Ang klase ng cookies na ito ay napakahalaga sa paggana ng aming website. Sila ay hindi maaring patayin dahil sila ay nangongolekta ng maha-halagang impormasyon tulad ng pag login at online fraud defene data. Bahagyang kilala bilang strictly necessary cookies, ang mga piraso ng dato na ito ay gumagana bilang isang tugon sa inyong kaihilingan. Kami ay gumagamit ng permanenting cookies upang;

Nakikipagtulungan din kami sa mga kinikilalang mga third-party platform na makakatulong sa amin sa proseso ng pag-optimize ng aming paggamit ng cookies. Ang mga third-party cookies ay nasa ilalim ng malinaw na kontrol ng kanilang mga issuers. Ang ilang sa mga cookies na ito ay maaaring patayin sa pamamagitan ng iyong browser settings.

Ngunit ang ilang mga third-party cookies ay limitado ng kanilang mga website dahil sa instruction na naaayon sakanila. Maaari kaming mangolekta ng hindi personal na data sa pamamagitan ng pansalmantala at permanenteng thid party cookies sa;

Ilang sa mga third-party cookies ay ginagamit kada cookie policy kasama;

Ang ongoing na mga alalahanin tungkol sa Cookies

Alinsunod sa patakarang ito, ang cookies ay may napakaraming lehitimong dulot sa mga proseso ng pagpapaayos at kahusayan ng website. Gayunpaman, ang mga nakaimbak na cookies ay nagtaguyod ng mga alalahanin sa privacy sa online ngunit nais naming ipagbigay-alam sa iyo na hindi namin sinusubaybayan o kinokolekta at iniimbak ang pribadong impormasyon mula sa mga kliyente. Ang mga third-party cookies mula sa mga advertiser ay maaring ma-mahala ayon sa kagustuhan ng browser ng mga gumagamit.

Paano pamahalaan ang Cookies

Maaari mong tanggapin o tanggihan ang paggamit ng cookies. Upang matiyak na palagi kang nasa control ng paglalagay ng cookie, itakda ang iyong browser upang abisuhan ka kapag nais ng isang website na ilagay ang mga cookies nito.

Maaaring piliin ng mga gumagamit na kontrolin ang paggamit ng cookie sa kanilang mga browser. Maaari ring awtomatikong tanggihan ng mga browser ang lahat ng cookies. Ang pagpapaalis sa lahat ng cookies ay maaaring makaapekto sa iyong pakikipag-ugnay sa aming website.

Copyright © | Nakareserba ang Lahat ng Karapatan

Connecting you to the best broker for your region...