Patakaran sa Cookie

Pinahahalagahan namin ang pagtitiwala na inilagay mo sa amin sa pangangalaga ng iyong pribasiya sa pangangasiwa ng personal na datos. Binabalangkas ng patakaran ng cookie na ito ang mga kasanayan sa koleksyon ng cookie at ang uri ng mga cookie na kinokolekta namin.

Ang mga gumagamit ay inaasahang magbabasa, makauunawa, at tatanggap sa patakarang ito para sa mapayapang paggamit ng aming site. Ang Patakaran sa Cookie na ito ay nagsasaad kung paano namin pinagsasama-sama ang data na ito, paano namin ito pamamahalaan, at kung paano ito gumaganap ng malaking papel sa optimisasyon ng iyong karanasan sa website.

Ang papalit-palit na paggamit ng mga pangmaramihang panghalip tulad ng "Amin", "Kami", o "Tayo" sa Website ay itatampok sa dokumentong ito. Ang mga ito’y dapat bigyan ng pareho at iisang kahulugan. Tutukuyin namin ang aming mga gumagamit bilang "Ikaw".

Ang patakaran sa cookie na ito ay nagbabalangkas ng paraan ng pangongolekta sa mga cookie at mga uri ng cookie na aming kinokolekta.

Ang mga gumagamit ay inaasahang magbabasa, makauunawa, at tatanggap sa patakarang ito para sa mapayapang paggamit ng aming site. Ang Patakaran sa Cookie na ito ay nagsasaad kung paano namin pinagsasama-sama ang data na ito, paano namin ito pamamahalaan, at kung paano ito gumaganap ng malaking papel sa optimisasyon ng iyong karanasan sa website.

Ang papalit-palit na paggamit sa mga pamngmaramihang panghalip na “Amin”, “ Kami”, o “Tayo” sa Website ay itatampok sa dokumentong ito. Ang mga ito’y dapat bigyan ng pareho at iisang kahulugan. Tutukuyin namin ang aming mga gumagamit bilang "Ikaw".

Ano ang Mga Cookie?

Ang mga cookie ay simpleng salansan ng mga ateksto na naglalaman ng natatanging pagkakakilanlan ng mga gumagamit at ng pangalan ng website. Ipapadala ng aming mga server ang mga ito sa browser ng iyong kompyuter para iimbak kapag ina-access mo ang aming mga web page.

Ang mga piraso ng datos na ito ay kikilalanin ang aparato na nagbubukas ng aming Website. Kapag binisita mo kami, susuriin ng aming Website ang iyong aparato at iaakma ang mga impormasyon sa iyong screen upang tumambal sa iyong pangangailangan.

Ang datos na nakolekta ng aming mga cookie ay magbibigay ng partikular na impormasyon sa mga unang bisita at iba't ibang nilalaman sa aming mga bumabalik na bisita.

Ginagawa ng mga cookie ang iyong pakikipag-ugnayan sa amin na mas suwabe, inaalis ang anumang labis na hakbang kapag nakikipag-ugnayan sa amin. Amin ding pinapayagan ang paglalagay ng mga third-party cookies mula sa mga awtorisadong partido na malapit naming nakakatrabaho sa paghahatid ng serbisyo.

Kinakailangan naming magbigay sa mga bibisita ng isang cookie request na nagtatanong kung sila ay pumapayag na maglagay kami ng cookies sa kanilang mga aparato. Ang patuloy na paggamit ng aming mga serbisyo ay isang pahiwatig na kasunduan sa iyong bahagi na dumaan ka sa aming patakaran sa cookie, at napasiyahan mong kasiya-siya ito.

Ang mga gumagamit ay magkakaroon ng karapatan na tanggapin o tanggihan ang paggamit ng aming mga cookie. Tandaan na ang pagtanggi sa mga cookie ay maaaring makaapekto sa iyong pag-access sa impormasyon at serbisyo sa aming mga web page.

Mga Uri ng Mga Cookie na Ginagamit Namin

Gumagamit kami ng mga cookie tulad ng:

Ang klase ng mga cookie na ito ay napakahalaga sa paggana ng aming website. Sila ay hindi maaring patayin dahil sila ay nangongolekta ng mahahalagang impormasyon tulad ng datos sa pag-login at proteksyon sa online fraud. Bahagyang kilala bilang strictly necessary cookies, ang mga piraso ng dato na ito ay gumagana bilang isang tugon sa inyong mga kahilingan. Kami ay gumagamit ng permanenting cookies upang:

Nakikipagtulungan din kami sa mga kinikilalang mga third-party platform na makakatulong sa amin sa proseso ng pag-optimize ng aming paggamit ng mga cookie. Ang mga third-party cookie ay nasa ilalim ng malinaw na kontrol ng kanilang mga issuer. Ang ilan sa mga cookie na ito ay maaaring patayin sa pamamagitan ng iyong browser settings.

Ngunit ang ilang mga third-party cookie ay maaari lamang limitahan ng kanilang mga website dahil sa mga atas na naaayon sa kanila. Maaari kaming mangolekta ng hindi personal na datos sa pamamagitan ng mga pansamantala at permanenteng third-party cookies upang:

Ilan sa mga third-party cookie na ginagamit batay sa aming patakaran sa cookie ay kasama ang:

Ang Patuloy na Mga Alalahanin tungkol sa Mga Cookie

Alinsunod sa patakarang ito, ang mga cookie ay may napakaraming lehitimong gamit sa mga proseso ng pagpapaayos at pago-optimize ng kahusayan ng website. Gayunpaman, ang mga nakaimbak na cookies ay nagbigay ng mga alalahanin sa pribasidad sa online, ngunit nais naming ipagbigay-alam sa iyo na hindi namin sinusubaybayan o kinokolekta at iniimbak ang pribadong impormasyon mula sa mga kliyente. Ang mga third-party cookie mula sa mga advertiser ay maaaring mapamahalaan ayon sa kagustuhan ng gumagamit ng browser.

Paano Pamahalaan ang Mga Cookie

Maaari mong tanggapin o tanggihan ang paggamit ng cookies. Upang matiyak na palagi mong kontrolado ang paglalagay ng cookie, itakda ang iyong browser upang abisuhan ka kapag nais ng isang website na ilagay ang mga cookie nito.

Maaaring piliin ng mga gumagamit na kontrolin ang paggamit ng cookie sa kanilang mga browser. Maaari ring awtomatikong tanggihan ng mga browser ang lahat ng cookies. Ang hindi pagtanggap sa lahat ng cookies ay maaaring makaapekto sa iyong pakikipag-ugnay sa aming Website.

Copyright © | All Rights Reserved

Connecting you to the best broker for your region...