Cookiepolicy

Vi uppskattar ditt förtroende för oss när det gäller att skydda din integritet i samband med hanteringen av personuppgifter. I denna cookiepolicy beskrivs våra metoder för insamling av cookies och vilken typ av cookies vi samlar in.

Användarna förväntas läsa, förstå och acceptera denna policy för att kunna använda vår webbplats på ett fredligt sätt. Denna cookiepolicy fastställer hur vi samlar in dessa uppgifter, hur vi hanterar dem och hur de spelar en stor roll för att optimera användarupplevelsen på din webbplats.

I detta dokument används kollektiva pronomen som "Vår", "Vi" eller "Oss" i stället för webbplatsen. De ska tolkas som en och samma sak. Vi kommer att referera till våra användare som "Du".

Denna cookiepolicy ger en sammanfattning av vår cookiesamlings praxis och den typ av cookies som vi samlar in.

Användare förväntas läsa, förstå, och acceptera denna policy för det fredliga användandet av vår webbplats. Cookiepolicyn är hur vi samlar in data, hur vi hanterar den, och hur den spelar en enorm roll i optimeringen av din användarupplevelse av hemsidan.

Det växelvisa användandet av kollektiva pronomens som “Vår”, “Vi”, och “Oss” i stället för Hemsidan kommer att förekomma i detta dokument. Det bör tolkas som att vi är en och samma. Vi kommer att referera till våra användare som “Du” eller “Ni”.

Vad Är Cookies?

Cookies är enkla textfiler som innehåller särskiljande användaridentifiering och ett hemsida namn. Våra servrar kommer att skicka dem till din dators webbläsare för lagring när du använder våra webbsidor.

Dessa bitar av data kommer att känna igen vilken apparat som helst som loggar in till vår hemsida. Följaktligen, när du besöker oss så kommer vår hemsida att identifiera din dator och skräddarsy informationen på din skärm för att matcha dina behov.

Datan som samlas av våra cookies kommer att förse särskild information till våra förstagångsbesökare och olika innehåll till våra återvändande besökare.

Cookies gör din interaktion med oss smidigare, och dem eliminerar all extra ansträngning när du interagerar med oss. Vi tillåter också placeringen av tredjeparts cookies ifrån alla godkända parter som vi arbetar nära med i att leverera tjänster.

Vi kommer att skicka en cookie-begäran till alla våra besökare och be dem att tillåta oss att placera våra cookies på deras datorer. Oavbruten användning av våra tjänster är ett underförstått godkännande ifrån din sida att du har gått igenom vår cookiepolicy och funnit den tillfredsställande.

Användare kommer att ha valet att antingen acceptera eller avslå användandet av våra cookies. Notera att avvisandet av våra cookies kan negativt påverka din tillgång till informationen och tjänsterna på våra webbsidor.

Typer av Cookies Som Vi Använder

Vi använder cookies som till exempel;

Denna kategori av cookies är väldigt viktig för fungerandet av vår hemsida. Dem kan inte stängas av eftersom dem samlar livsviktig information så som inloggnings och dataförsvar av bedrägeri online. Delvis kända som absolut nödvändiga cookies, dessa bitar av data fungerar som ett svar till dina förfrågningar. Vi använder permanenta cookies för att;

Vi arbetar också med erkända utomstående plattformar som hjälper oss i processen att optimera vårt användande av cookies. Dessa tredjepartscookies är under den direkta kontrollen av deras utgivare. En del av dessa cookies kan stängas av genom dina webbläsarinställningar.

Vissa tredjepartscookies kan dock endast begränsas av deras webbplatser i enlighet med deras uppgifter. Vi kan samla in icke-personliga data via utomstående och permanenta cookies för att;

Några av dem tredjepartscookies som används enligt vår cookiepolicy inkluderar;

De Pågående Bekymmerna med Cookies

I enlighet med denna policy, cookies har en mängd legitima användningar när det kommer till att göra en hemsida mera optimerad och effektiv. Lagrade cookies har däremot väckt integritetsbekymmer online men vi skulle vilja informera dig om att vi varken spårar eller samlar in och lagrar personuppgifter ifrån våra klienter. Tredjepartscookies ifrån våra annonsörer kan också hanteras genom din webbläsares användarinställningar.

Hur man Hanterar Cookies

Du kan acceptera eller avvisa användningen av cookies. För att se till att du alltid har kontroll över placerandet av cookies, ställ in din webbläsare att meddela dig när en webbplats vill placera sina cookies.

Användare kan välja att kontrollera användandet av cookies på deras webbläsare. Webbläsare kan också automatiskt avvisa alla cookies. Avvisandet av alla cookies skulle kunna negativt påverka din interaktion med vår webbsida.

Copyright © | All Rights Reserved

Connecting you to the best broker for your region...