Integritetspolicy

Denna Sekretesspolicy är ett uppfyllande av standardkrav på att informera användare om handlandet av Personuppgifter.

I detta policydokument, kollektiva termer som “Vi” och “Oss” refererar till “Hemsidan”, vilket är en aspekt av Mjukvaran.

Det fredliga användandet av våra tjänster är beroende av att varje användare läser och accepterar villkoren i denna Sekretesspolicy. Beslutet att förkasta en del eller hela policydokumentet utesluter dig ifrån att använda våra tjänster.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i Sekretesspolicyn när vi bedömer det att vara lämpligt. Det är användarens skyldighet att alltid hålla sig uppdaterad om ändringarna.

Personligt Identifierande Information

För att ha tillgång till våra tjänster, så kräver vi av våra användare att dem ger oss specific data som identifierar dem personligen.

För att informationen ska uppfylla den Personligt Identifierande Informations ansvarsgränsen, så måste den kunna identifiera en riktig person. Sådan information som namn och unik finansiell information faller under denna kategori.

Med tanke på den känsliga naturen på denna information, så förser användare den på en frivillig grund. Valet att inte delge en del av dessa detaljer kan stänga ute dig ifrån en del av våra tjänster på Hemsidan.

All information samlad under denna kategori ska endast användas för det syfte för vilket den är insamlad. Registreringen är den primära kanalen för insamlandet av Personligt Identifierande Information.

Personligt Identifierande Information hjälper till i att dela ut våra tjänster på ett effektivt sätt. För användandet av Personligt Identifierande Information utöver detta syfte, så kommer vi att söka användarnas tillstånd.

Kommunikationen kommer att ske genom vår E-post-support.

Vi ska inte sälja eller avslöja den Personligt Identifierbara Informationen utan ditt godkännande. Ett undantag till detta skulle vara när vi måste lyda och följa rimliga krav ifrån polis eller bekämpning av penningtvätt (AML) och Know Your Customer (KYC) åtgärder.

Hemsidan kommer att ha robusta säkerhetsåtgärder, krypterings protokoll, och överföringsprocedurer som har syftet att skydda sekretessen av Personligt Identifierande Information till den högsta möjliga grad.

Genom användandet av denna Personligt Identifierande Information, så kanske vi skickar exklusiva rapporter till våra användare. Rapporterna och annat innehåll kan innehålla användbar information om alla typer av produkter och information.

Vi har offentliga anslagstavlor för feedback och kommentarer. En användare som sprider Personligt Identifierande Information på sådana offentliga forum gör det på deras egen risk. Du kan inte hålla oss ansvariga för misslyckandet i att skydda din privata information i sådana fall.

Icke-Personligt-Identifierande (Allmän) Information

Under loppet av navigerandet av Hemsidan, en del generisk information kanske kommer att samlas in. Denna information identifierar inte nödvändigtvis en användare i specifika termer.

Allmän information inkluderar data som spårar din aktivitet på Hemsidan. Andra typer av allmän information som din geografiska plats kan också vara en faktor i våra kollektiva system.

Insamlandet av sådan information är automatisk och hjälper till att förbättra våra tjänster genom att avgöra kundbehov. Vi lagrar sådan allmän information separat ifrån Personligt Identifierande Information. Detta är på grund av våra protokoll angående bearbetning av Personligt Identifierande Information är olika med en extra inriktning på sekretess.

Vi använder cookies för att samla in sådan skräddarsydd information. Se vår Cookiepolicy för att få en bättre förståelse för hur vi använder cookies.

Information Postad På Offentliga Forum och Insamlat Av Tredjeparts Webbplatser

Som en del av våra tjänster, så kan vi ha ett flertal anslagstavlor, chattrum, eller andra offentliga forum för att engagera våra användare. Vi är inte skyldiga att skydda information som delges av andra användare på sådana offentliga forum.

Användare bes att inte avslöja någon känslig information för andra användare på sådana forum för att vi inte kan vara skyldiga för några förluster som har orsakats på grund av sådana avslöjanden.

Hemsidan innehåller olika länkar till tredjeparts webbplatser som vi inte har någon kontroll över. Vi är inte skyldiga för några intrång och kränkningar som orsakas som ett resultat av att information har delgetts till utomstående webbplatser. Vi rekommenderar att du läser och förstår Sekretesspolicyn på dessa utomstående webbplatser innan du delar din data med dem.

Förväntningar och Begränsningar

Trots våra föreskrifter vad gäller Personligt Identifierande Information, så ska vi gå med på rimliga uppmaningar ifrån polisutredningar som är relaterade till någon aktivitet på Hemsidan.

Vi är en legitim verksamhet som inte tolererar olagliga handlingar ifrån vår sida eller ifrån någon användare av våra tjänster. Försök att genomföra bedrägeri på vår plattform kommer att leda till att du fråntas sekretessbeskydd. Vi kan också ta beslutet att övervaka specifika meddelanden på vår plattform för att uppfylla och tillgodose regelverk och regleringskrav.

I upprätthållandet av våra äganderättigheter, så kan vi också åta oss att delge särskilda personuppgifter om den skyldiga parten till polisen. Sådana avslöjanden görs endast upp till den nödvändiga grad som krävs för att identifiera sådana individer.

Vid särskilda tidpunkter, så kan vi delge eller sälja information, under förutsättningen av denna policy. Vi ska försäkra oss om att de entiteter som vi delger sådan information till är inom kommunikationsområdet, och främst för syftet att förbättra våra tjänster.

Vi ska genomföra undersökning för att se till att sådana företag eller entiteter har robusta dataskydds system och policies på plats för hanteringen av sådan data. Användare kan i visst syfte komma att bli meddelade om sådana informationsdelgivanden och kan då välja att inte vara med genom att begära det över E-post.

Upphovsrätt © | Alla Rättigheter Förbehållna

Connecting you to the best broker for your region...