Personvern

Dette personvernet er oppfyllelse av lovkrav for å informere brukere om håndtering av personopplysninger. Vi skal samle inn og behandle data fra brukerne våre i samsvar med dette personvernet.

I dette personvern dokumentet refererer kollektive begreper som «vi» og «oss» til «nettsiden», som er et aspekt av programvaren.

Fredelig bruk av tjenestene våre er betinget av at alle brukere leser og godtar vilkårene i dette personvernet. Det å bestemme seg for å ikke godta dette personvernet vil hindre deg fra tilgang til våre tjenester.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer på vårt personvern når vi ser det hensiktsmessig. Det er brukerens ansvar å alltid holde seg oppdatert på endringene.

Personlig identifiserbar informasjon

For å kunne få tilgang til våre tjenester, så krever vi at brukerne gir oss personlig informasjon.

For at informasjonen skal kunne oppfylle terskelen for personlig identifiserbar informasjon, s[ m[ den identifisere en fysisk person. Informasjon som navn og unik finansiell informasjon faller under denne kategorien.

Grunnet den sensitive informasjonen så er valget på å gi denne informasjonen frivillig. Om du velger å ikke gi vekk noe informasjon så vil det begrense tjenestene på nettsiden.

All informasjon som blir samlet inn under denne kategorien skal bare brukes til det formålet som de ble samlet inn for. Registrering er den primære kanalen for innsamling av personlig identifiserbar informasjon.

Personlig identifiserbar informasjon hjelper til med å dispensere tjenester effektivt. For bruk av personlig identifiserbar informasjon utover samlingens omfang, vil vi søke samtykke fra brukere.

Kommunikasjonen skal foregå over e-post.

Vi kommer ikke til å selge eller gi vekk personlig opplysning uten din tillatelse. Et bemerkelsesverdig unntak fra dette vil være når vi må oppfylle lover eller håndheve anti-hvitvasking av penger (AML) Og bruke Know Your Customer (KYC) tiltak.

Nettsiden vil ha robuste sikkerhetstiltak, kryptering protokoller og transaksjons prosedyrer som tar sikte på å bevare konfidensialiteten til personlig identifiserbar informasjon i størst mulig grad.

Ved å bruke denne personlige informasjonen så kan vi sende eksklusive bulletiner til våre brukere. Bulletinene og annet innhold inneholder nyttig informasjon om alle slags produkter og informasjon.

Vi har offentlige oppslagstavler for kommentarer. Enhver bruker som oppgir personlig informasjon på en slik oppslagstavle gjør dette på egen risiko. Du kan ikke holde oss ansvarlig for å ikke beskytte dine personlig informasjon i slike tilfeller.

Ikke-personlig identifiserbare (genetisk) informasjon

I løpet av navigeringen på nettsiden så kan det samles inn generell informasjon. Denne informasjonen er ikke personlig og identifiserer ikke nødvendigvis en person.

Generell informasjon er informasjon som kan spore aktiviteten din på nettsiden. Annen generell informasjon er din geografiske beliggenhet og lignende informasjon.

Innsamlingen av denne informasjonen er automatisk og hjelper til med å bestemme kundens behov for hvordan vi kan forbedre tjenestene våre. Denne informasjonen blir lagret adskilt fra personlig informasjon. Dette er fordi protokollene er forskjellig når det kommer til behandling av personlig og ikke personlig informasjon.

Vi bruker cookies for å samle inn informasjon. Se retningslinjene våre for cookies så du kan bedre forstå hvordan vi bruker cookies. Denne policyen gir mer informasjon om hvordan vi bruker cookies og typer av cookies.

Informasjon som blir lagt ut offentlig og samlet tredjeparts nettsider

Som en del av tjenestene våre så kan vi ha flere oppslagstavler, chat rom eller andre offentlige områder hvor vi engasjerer brukerne våre. Vi er ikke forpliktet til å beskytte noen form for informasjon som blir gitt på disse områdene.

Brukerne oppfordres ikke til å oppgi personlig informasjon til andre brukere, da vi ikke er ansvarlige for tap på grunn av en slik situasjon.

Nettsiden inneholder linker til tredjeparts nettsider som vi ikke har noen kontroll over. Vi kan ikke bli holdt ansvarlig for overtredelser som skulle eventuelt oppstå som resultat av oppgitt informasjon til tredjeparts nettsider. Vi anbefaler for du leser og forstå personvernreglene som en tredjeparts nettside har før du deler din personlige informasjon med dem.

Unntak og begrensninger

Til tross for våre bestemmelser om personlig informasjon, så skal vi etterkomme rimelige forespørsler fra politietterforskning som er relatert til enhver aktivitet på nettsiden.

Vi er en legitim operasjon som ikke tolerer ulovlige aktiviteter fra vår side eller neon brukere av våre tjenester. Det å utøve direkte svindel på plattformen vår vil frita deg for fortrolighet beskyttelse. Vi kan også bestemme oss for å overvåke spesifikk kommunikasjon på plattformen vår for å tilfredsstille nevnte forskrifter eller myndighets forespørsler.

I håndhevelsen av våre eiendomsrettigheter så kan vi også forplikte oss til å avsløre spesifikk personlig informasjon fra fornærmende parter til rettshåndhevelse. Slik avsløring er i den grad det er nødvendig for å identifisere slike personer.

Vi skal ikke gi noen eksplisitte garantier for sikkerheten til informasjonen din under innsamling og behandling av personlig informasjon. Det er alltid en risiko å dele noen form for informasjon på nettet.

På bestemte tidspunkter så kan vi avsløre eller selge informasjonen, underlagt denne policy. Vi skal sikre enhver enhet vi avslører slik informasjon er i kommunikasjonssektoren, og først og fremst med det formål for å bedre tjenestene.

Vi påtar oss aktsomheten for å sikre at et slikt selskap eller enhet har robust data beskyttelsesmekanismer og policyer for å informere om håndtering av slik data. Brukere kan bli uttrykkelig varslet om slik avsløring og kan velge å melde seg ut av e-post forespørsel.

Copyright ©  | Alle rettigheter forbeholdt

Connecting you to the best broker for your region...