Personvernerklæring

Dette personvernet er oppfyllelse av lovkrav for å informere brukere om håndtering av personopplysninger.

I dette personvern dokumentet refererer kollektive begreper som «vi» og «oss» til «nettsiden», som er et aspekt av programvaren.

Fredelig bruk av tjenestene våre er betinget av at alle brukere leser og godtar vilkårene i dette personvernet. Det å bestemme seg for å ikke godta dette personvernet vil hindre deg fra tilgang til våre tjenester.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer på vårt personvern når vi ser det hensiktsmessig. Det er brukerens ansvar å alltid holde seg oppdatert på endringene.

Personlig identifiserbar informasjon

For å kunne få tilgang til våre tjenester, så krever vi at brukerne gir oss personlig informasjon.

For at informasjon skal oppfylle terskelen for personlig identifiserbar informasjon, må den identifisere en ekte person. Slike opplysninger som navn og unik finansiell informasjon faller inn under denne kategorien.

Gitt informasjonens sensitive natur, gir brukerne den på et rent frivillig grunnlag. Valget om ikke å røpe noen av disse detaljene kan låse deg ute fra kjernetjenestene på nettstedet.

Alle opplysninger som samles inn under denne kategorien skal kun brukes til formålet de er samlet inn for. Registrering er den primære kanalen for innsamling av personlig identifiserbar informasjon.

Personlig identifiserbar informasjon hjelper til med å levere tjenester effektivt. For bruk av personlig identifiserbar informasjon utover omfanget av samlingen, vil vi be om samtykke fra brukere.

Kommunikasjonen skal skje via vår e-poststøtte.

Vi skal ikke selge eller på annen måte avsløre personlig identifiserbar informasjon uten din tillatelse. Et bemerkelsesverdig unntak fra dette vil være når vi må etterkomme rimelige forespørsler fra rettshåndhevelse eller håndheve tiltak mot hvitvasking av penger (AML) og Know Your Customer (KYC).

Nettstedet vil ha robuste sikkerhetstiltak, krypteringsprotokoller og transaksjonsprosedyrer som tar sikte på å bevare konfidensialiteten til personlig identifiserbar informasjon i størst mulig grad.

Ved å bruke denne personlig identifiserbare informasjonen kan vi sende eksklusive bulletiner til brukerne våre. Bulletinene og annet innhold kan inneholde nyttig informasjon om alle slags produkter og informasjon.

Vi har offentlige oppslagstavler for tilbakemeldinger og kommentarer. Enhver bruker som røper personlig identifiserbar informasjon på slike offentlige fora, gjør det på egen risiko. Du skal ikke holde oss ansvarlige for å unnlate å beskytte konfidensialiteten din i slike tilfeller.

Ikke-personlig identifiserbare (genetisk) informasjon

I løpet av navigeringen på nettsiden så kan det samles inn generell informasjon. Denne informasjonen er ikke personlig og identifiserer ikke nødvendigvis en person.

Generell informasjon er informasjon som kan spore aktiviteten din på nettsiden. Annen generell informasjon er din geografiske beliggenhet og lignende informasjon.

Innsamlingen av denne informasjonen er automatisk og hjelper til med å bestemme kundens behov for hvordan vi kan forbedre tjenestene våre. Denne informasjonen blir lagret adskilt fra personlig informasjon. Dette er fordi protokollene er forskjellig når det kommer til behandling av personlig og ikke personlig informasjon.

Vi bruker informasjonskapsler for å samle inn slik skreddersydd informasjon. Se våre retningslinjer for informasjonskapsler for en bedre forståelse av hvordan vi bruker informasjonskapsler.

Informasjon lagt ut på offentlige fora og samlet inn av tredjepartsnettsteder

Som en del av tjenestene våre kan vi ha flere oppslagstavler, chatterom eller andre offentlige fora for å engasjere brukerne våre. Vi er ikke forpliktet til å beskytte informasjon som avsløres på slike offentlige fora fra andre brukere.

Brukere oppfordres til ikke å avsløre noen sensitiv informasjon til andre brukere på slike fora fordi vi ikke er ansvarlige for eventuelle tap som påløper på grunn av avsløringen.

Nettsiden inneholder linker til tredjeparts nettsider som vi ikke har noen kontroll over. Vi kan ikke bli holdt ansvarlig for overtredelser som skulle eventuelt oppstå som resultat av oppgitt informasjon til tredjeparts nettsider. Vi anbefaler for du leser og forstå personvernreglene som en tredjeparts nettside har før du deler din personlige informasjon med dem.

Unntak og begrensninger

Til tross for våre bestemmelser om personlig informasjon, så skal vi etterkomme rimelige forespørsler fra politietterforskning som er relatert til enhver aktivitet på nettsiden.

Vi er en legitim operasjon som ikke tolerer ulovlige aktiviteter fra vår side eller neon brukere av våre tjenester. Det å utøve direkte svindel på plattformen vår vil frita deg for fortrolighet beskyttelse. Vi kan også bestemme oss for å overvåke spesifikk kommunikasjon på plattformen vår for å tilfredsstille nevnte forskrifter eller myndighets forespørsler.

I håndhevelsen av våre eiendomsrettigheter kan vi også forplikte oss til å avsløre spesifikk personlig informasjon fra fornærmende parter til rettshåndhevelse. Slik avsløring er i den grad det er nødvendig for å identifisere slike individer.

Til visse tider kan vi avsløre eller selge informasjon, underlagt disse retningslinjene. Vi skal sikre at enhver enhet vi avslører slik informasjon til er i kommunikasjonssektoren, og primært med det formål å forbedre tjenestene.

Vi skal iverksette due diligence for å sikre at et slikt selskap eller en slik enhet har robuste databeskyttelsesmekanismer og retningslinjer for å informere deres håndtering av slike data. Brukere kan bli uttrykkelig varslet om slik avsløring og kan velge å melde seg ut via en e-postforespørsel.

Copyright ©  | Alle rettigheter forbeholdt

Connecting you to the best broker for your region...