Tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojakäytäntö täyttää lakisääteiset vaatimukset henkilökohtaisten tietojen käsittelystä tiedottamiselle käyttäjille. Keräämme ja käsittelemme käyttäjiltä saatuja tietoja tämän käytännön mukaisesti.

Tämän käytäntöasiakirjan yhteydessä kollektiiviset termit kuten “me” viittaavat “Verkkosivustoon”, joka on Ohjelmiston osa.

Näiden palvelujen käyton ehtona on se, että jokainen käyttäjä on lukenut ja hyväksynyt tämän Tietosuojakäytännön ehdot. Päätös olla hyväksymättä näitä ehtoja tai niiden osia on este palveluidemme käytölle.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia Tietosuojakäytäntöön nähdessämme sen tarpeelliseksi. Käyttäjän vastuulla on pysyä ajan tasalla näiden muutosten osalta.

Henkilökohtaiset Tunnistettavat Tiedot

Palveluihimme pääsyä varten edellytämme, että käyttäjät antavat tiettyjä tunnistamiseen käytettäviä tietoja.

Jotta jokin tieto lasketaan Henkilökohtaisesti Tunnistettavaksi Tiedoksi, siitä tulee tunnistaa oikea henkilö. Nimien ja taloudellisten tietojen kaltaiset tiedot kuuluvat tähän kategoriaan.

Tietojen arkaluontoisuuden huomioon ottaen käyttäjät antavat niitä täysin vapaaehtoisesti. Päätös olla antamatta joitakin tällaisia tietoja voi estää pääsysi joihinkin Verkkosivuston peruspalveluihin.

Kaikkea tähän kategoriaan kuuluvaa kerättyä tietoa käytetään ainoastaan niiden alkuperäistä tarkoitusta varten. Rekisteröinti on pääasiallinen Henkilökohtaisten Tunnistettavien Tietojen keräystapa.

Henkilökohtaiset Tunnistettavat Tiedot auttavat palveluiden tarjoamisen tehostamisessa. Mikäli haluamme käyttää Henkilökohtaisia Tunnistettavia Tietoja johonkin muuhun kuin keräämistarkoituuksen, haemme käyttäjien suostumusta.

Kommunikaatio tulee tapahtumaan sähköpostitukemme kautta.

Emme myy tai muulla tavoin julkista Henkilökohtaisia Tunnistettavia Tietoja ilman lupaasi. Huomion arvoinen poikkeus on se, mikäli meidän täytyy toimia kohtuullisten lainvalvonnallisten pyyntöjen mukaisesti tai noudattaa rahanpesua ja väärinkäytöstä ehkäiseviä käytäntöjä.

Verkkosivustolla tulee olemaan kattavat turvajärjestelyt, salausprotokollat ja tapahtumamenettelyt, joiden tarkoituksena on säilyttää henkilökohtaisten tunnistettavien tietojen luottamuksellisuus mahdollisimman hyvin.

Saatamme lähettää käyttäjillemme eksklusiivisia tiedotteita Henkilökohtaisten Tunnistettavien Tietojen avulla. Tiedotteet ja muu sisältö voi sisältää hyödyllistä tietoa kaikenlaisista tuotteista.

Meillä on julkisia viestipalstoja palautetta ja kommentteja varten. Käyttäjät, jotka jakavat niillä Henkilökohtaisia Tunnistettavia Tietoja tekevät näin omalla vastuullaan. Emme ole vastuussa, jos tietojen luottamuksellisuus vaarantuu tällaisen toiminnan seurauksena.

Ei-Henkilökohtaiset (Geneeriset) Tunnistettavat Tiedot

Saatamme kerätä joitakin geneerisiä tietoja verkkosivustollamme navigoinnin aikana. Tällainen tieto ei välttämättä ole tunnistettavissa tietyn käyttäjän omaksi.

Geneerisiin tietoihin kuuluvat tiedot, jotka jäljittävät toimiasi Verkkosivustolla. Myös maantieteellisen sijaintisi kaltaiset muuntyyppiset geneeriset tiedot kuuluvat keräyksemme piiriin.

Tällaisen tiedon kerääminen on automaattisesti ja auttaa määrittelemään asiakkaiden tarpeet, ja tätä kautta kuinka voimme parantaa palveluitamme. Säilytämme tällaisia geneerisiä tietoja erillöön Henkilökohtaisista Tunnistettavista Tiedoista. Tämä johtuu siitä, että protokollamme Henkilökohtaisten Tunnistettavien Tietojen käsittelylle ovat erilaisia ja ne painottavat luottamuksellisuutta.

Käytämme evästeitä kerätäksemmä tällaisia räätälöityjä tietoja. Lue läpi Evästekäytäntömme lisätietoja varten. Tämä käytäntö tarjoaa lisää yksityiskohtia käyttämistämme evästeistä ja niiden käytöstä.

Julkisilla Foorumeilla Lähetetyt ja Kolmannen Osapuolten Sivuston Keräämät Tiedot

Meillä saattaa olla useita virtuaalisia ilmoitustauluja, chat-huoneita tai muita julkisia foorumeita käyttäjien kanssakäymistä varten osana palveluitamme. Emme ole velvollisia suojaamaan tällaisilla julkisilla foorumeilla paljastettuja tietoja muilta käyttäjiltä.

Käyttäjiä kehotetaan olemaan paljastamatta mitään arkaluonteisia tietoja tällaisilla foorumeilla, sillä emme ole vastuussa mistään menetyksistä jotka johtuvat tällaisesta toiminnasta.

Verkkosivusto sisältää erilaisia linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille, joiden suhteen meillä ei ole toimivaltaa. Emme ole vastuussa mistään rikkomuksista, jotka aiheutuvat tietojen paljastamisesta kolmannen osapuolen sivustoille. Suosittelemme, että luet kaikkien kolmansien osapuolten Tietosuojakäytännön ennen kuin jaat tietojasi niiden kanssa.

Pokkeukset ja Rajoitukset

Lukuunottamatta sopimusehtojamme Henkilökohtaisten Tunnistettavien Tietojen osalta, toimimme kaikkien kohtuullisten lainvalvonnallisten tutkimusten mukaisesti niiden liittyessä sivustolla tapahtuvaan toimintaan.

Olemme lainmukainen operaatio, joka ei hyväksy laitonta toimintaa omalta tai palveluidemme käyttäjien osalta. Petokselliseen toimintaan pyrkiminen alustallamme johtaa luottamuksellisuussuojasi purkamiseen. Saatamme myös päättää valvoa tiettyä viestintää alustallamme toimiaksemme laillisten säädösten tai valtiollisten pyyntöjen mukaisesti.

Saatamme paljastaa rikkomukseen tiettyjä syyllistyneen osapuolen henkilökohtaisia tietoja viranomaisialla suojellaksemme omistusoikeuksiamme. Tällainen paljastaminen tehdään tarpeen mukaisella tavalla kyseisten henkilöiden tunnistamiseksi.

Emme erikseen takaa tietojesi turvallisuutta niiden keräämisen ja käsittelyn aikana. Tietojen jakamiseen internetissä kuuluu aina jonkinasteinen riski.

Saatamme tiettyinä ajankohtina välittää tai myydä tietoja tämän käytännön mukaisesti. Varmistamme, että vastaanottava osapuoli toimii viestintäsektorilla, ja pääasiallisesti palveluiden parantamista varten.

Teemme tarvittavan varmistaaksemme, että jokaisella tällaisella yrityksellä tai kokonaisuudella on käytössään riittävät tietosuojamekanismit ja käytännöt tällaisen tiedon käsittelyä varten. Käyttäjille saatetaan erikseen ilmoittaa tällaisesta tietojen välittämisestä, ja he voivat halutessaan jättäytyä tästä pois sähköpostilla tehtävällä pyynnöllä.

Copyright © | Kaikki Oikeudet Pidätetään

Connecting you to the best broker for your region...