Tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojakäytäntö täyttää lakisääteiset vaatimukset henkilökohtaisten tietojen käsittelystä tiedottamiselle käyttäjille.

Tässä asiakirjassa yhteisillä termeillä, kuten "me" ja "meitä", viitataan "verkkosivustoon".

Näiden palvelujen käytön ehtona on se, että jokainen käyttäjä on lukenut ja hyväksynyt tämän Tietosuojakäytännön ehdot. Päätös olla hyväksymättä näitä ehtoja tai niiden osia on este palveluidemme käytölle.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia Tietosuojakäytäntöön nähdessämme sen tarpeelliseksi. Käyttäjän vastuulla on pysyä ajan tasalla näiden muutosten osalta.

Henkilökohtaiset Tunnistettavat Tiedot

Palvelujemme käyttäminen edellyttää, että käyttäjät antavat tiettyjä tietoja, jotka yksilöivät heidät yksiselitteisesti.

Jotta jokin tieto lasketaan Henkilökohtaisesti Tunnistettavaksi Tiedoksi, siitä tulee tunnistaa oikea henkilö. Nimien ja taloudellisten tietojen kaltaiset tiedot kuuluvat tähän kategoriaan.

Tietojen arkaluontoisuuden huomioon ottaen käyttäjät antavat niitä täysin vapaaehtoisesti. Päätös olla antamatta joitakin tällaisia tietoja voi estää pääsysi joihinkin Verkkosivuston peruspalveluihin.

Kaikkea tähän kategoriaan kuuluvaa kerättyä tietoa käytetään ainoastaan niiden alkuperäistä tarkoitusta varten. Rekisteröinti on pääasiallinen Henkilökohtaisten Tunnistettavien Tietojen keräystapa.

Henkilökohtaiset Tunnistettavat Tiedot auttavat palveluiden tarjoamisen tehostamisessa. Mikäli haluamme käyttää Henkilökohtaisia Tunnistettavia Tietoja johonkin muuhun kuin keräämistarkoitukseen, haemme käyttäjien suostumusta.

Kommunikaatio tulee tapahtumaan sähköpostitukemme kautta.

Emme myy tai muulla tavoin julkista Henkilökohtaisia Tunnistettavia Tietoja ilman lupaasi. Huomion arvoinen poikkeus on se, mikäli meidän täytyy toimia kohtuullisten lainvalvonnallisten pyyntöjen mukaisesti tai noudattaa rahanpesua ja väärinkäytöstä ehkäiseviä käytäntöjä.

Verkkosivustolla tulee olemaan kattavat turvajärjestelyt, salausprotokollat ja tapahtumamenettelyt, joiden tarkoituksena on säilyttää henkilökohtaisten tunnistettavien tietojen luottamuksellisuus mahdollisimman hyvin.

Saatamme lähettää käyttäjillemme eksklusiivisia tiedotteita Henkilökohtaisten Tunnistettavien Tietojen avulla. Tiedotteet ja muu sisältö voi sisältää hyödyllistä tietoa kaikenlaisista tuotteista.

Meillä on julkisia viestipalstoja palautetta ja kommentteja varten. Käyttäjät, jotka jakavat niillä Henkilökohtaisia Tunnistettavia Tietoja tekevät näin omalla vastuullaan. Emme ole vastuussa, jos tietojen luottamuksellisuus vaarantuu tällaisen toiminnan seurauksena.

Ei-Henkilökohtaiset (Geneeriset) Tunnistettavat Tiedot

Saatamme kerätä joitakin geneerisiä tietoja verkkosivustollamme navigoinnin aikana. Tällainen tieto ei välttämättä ole tunnistettavissa tietyn käyttäjän omaksi.

Geneerisiin tietoihin kuuluvat tiedot, jotka jäljittävät toimiasi Verkkosivustolla. Myös maantieteellisen sijaintisi kaltaiset muun tyyppiset geneeriset tiedot kuuluvat keräyksemme piiriin.

Tällaisen tiedon kerääminen on automaattisesti ja auttaa määrittelemään asiakkaiden tarpeet, ja tätä kautta kuinka voimme parantaa palveluitamme. Säilytämme tällaisia geneerisiä tietoja erillään Henkilökohtaisista Tunnistettavista Tiedoista. Tämä johtuu siitä, että protokollamme Henkilökohtaisten Tunnistettavien Tietojen käsittelylle ovat erilaisia ja ne painottavat luottamuksellisuutta.

Käytämme evästeitä räätälöityjen tietojen keräämiseen. Evästekäytäntömme antaa paremman käsityksen siitä, miten käytämme evästeitä.

Julkisilla Foorumeilla Lähetetyt ja Kolmannen Osapuolten Sivuston Keräämät Tiedot

Meillä saattaa olla useita virtuaalisia ilmoitustauluja, chat-huoneita tai muita julkisia foorumeita käyttäjien kanssakäymistä varten osana palveluitamme. Emme ole velvollisia suojaamaan tällaisilla julkisilla foorumeilla paljastettuja tietoja muilta käyttäjiltä.

Käyttäjiä kehotetaan olemaan paljastamatta mitään arkaluonteisia tietoja tällaisilla foorumeilla, sillä emme ole vastuussa mistään menetyksistä jotka johtuvat tällaisesta toiminnasta.

Verkkosivusto sisältää erilaisia linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille, joiden suhteen meillä ei ole toimivaltaa. Emme ole vastuussa mistään rikkomuksista, jotka aiheutuvat tietojen paljastamisesta kolmannen osapuolen sivustoille. Suosittelemme, että luet kaikkien kolmansien osapuolten Tietosuojakäytännön ennen kuin jaat tietojasi niiden kanssa.

Poikkeukset ja Rajoitukset

Lukuun ottamatta sopimusehtojamme Henkilökohtaisten Tunnistettavien Tietojen osalta, toimimme kaikkien kohtuullisten lainvalvonnallisten tutkimusten mukaisesti niiden liittyessä sivustolla tapahtuvaan toimintaan.

Olemme lainmukainen operaatio, joka ei hyväksy laitonta toimintaa omalta tai palveluidemme käyttäjien osalta. Petokselliseen toimintaan pyrkiminen alustallamme johtaa luottamuksellisuussuojasi purkamiseen. Saatamme myös päättää valvoa tiettyä viestintää alustallamme toimiaksemme laillisten säädösten tai valtiollisten pyyntöjen mukaisesti.

Saatamme paljastaa rikkomukseen tiettyjä syyllistyneen osapuolen henkilökohtaisia tietoja viranomaisialla suojellaksemme omistusoikeuksiamme. Tällainen paljastaminen tehdään tarpeen mukaisella tavalla kyseisten henkilöiden tunnistamiseksi.

Saatamme tiettyinä ajankohtina välittää tai myydä tietoja tämän käytännön mukaisesti. Varmistamme, että vastaanottava osapuoli toimii viestintäsektorilla, ja pääasiallisesti palveluiden parantamista varten.

Teemme tarvittavan varmistaaksemme, että jokaisella tällaisella yrityksellä tai kokonaisuudella on käytössään riittävät tietosuojamekanismit ja käytännöt tällaisen tiedon käsittelyä varten. Käyttäjille saatetaan erikseen ilmoittaa tällaisesta tietojen välittämisestä, ja he voivat halutessaan jättäytyä tästä pois sähköpostilla tehtävällä pyynnöllä.

Copyright © | Kaikki Oikeudet Pidätetään

Connecting you to the best broker for your region...