Dasar Privasi

Dasar privasi ini adalah bagi memenuhi syarat peraturan untuk memaklumkan pengguna mengenai pengendalian Data Peribadi.

Dalam dokumen dasar ini, istilah kolektif seperti “Kami” merujuk kepada “Laman Web”, yang merupakan satu aspek Perisian.

Penggunaan perkhidmatan kami secara aman bergantung kepada pembacaan dan penerimaan setiap pengguna dalam Dasar Privasi ini. Memutuskan untuk menolak mana-mana atau keseluruhan dokumen dasar ini akan melarang anda daripada mengakses perkhidmatan kami.

Kami berhak untuk meminda Dasar Privasi sewajarnya. Adalah tanggungjawab pengguna untuk sentiasa memastikan bahawa mereka sentiasa maklum akan perubahan ini.

Maklumat Pengenalan Diri

Bagi mengakses perkhidmatan kami, kami menghendaki pengguna untuk memberikan data khusus yang membolehkan kami mengenal pasti mereka secara unik.

Untuk maklumat memenuhi ambang Maklumat Pengenalan Peribadi ini, ia mesti mengenal pasti orang sebenar. Maklumat seperti nama dan maklumat kewangan unik termasuk dalam kategori ini.

Disebabkan sifat sensitif maklumat ini, pengguna memberikannya secara sukarela sepenuhnya. Pilihan untuk tidak mendedahkan beberapa butiran ini boleh membuatkan anda tidak dapat mengakses perkhidmatan teras di Laman Web.

Semua maklumat yang dikumpulkan di bawah kategori ini hendaklah digunakan hanya untuk tujuan ia dikumpul. Pendaftaran adalah saluran utama untuk mendapatkan Maklumat Pengenalan Diri.

Maklumat Pengenalan Diri membantu dalam pemberian perkhidmatan dengan yang efisien. Untuk penggunaan Maklumat Pengenalan Diri melebihi skop pengumpulan, kami akan meminta persetujuan pengguna.

Komunikasi perlu dibuat melalui sokongan e-mel kami.

Kami tidak akan menjual atau mendedahkan Maklumat Pengenalan Diri tanpa kebenaran anda. Pengecualian ketara adalah ketika kami harus memenuhi permintaan penguatkuasaan undang-undang yang wajar atau dalam melaksanakan tindakan Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) dan langkah-langkah Kenali Pelanggan Anda (KYC).

Laman Web akan mempunyai langkah keselamatan yang kukuh, protokol penyulitan, dan prosedur transaksi yang bertujuan bagi menjaga kerahsiaan maklumat pengenalan diri semaksimum mungkin.

Dengan menggunakan Maklumat Pengenalan Diri ini, kami mungkin menghantar buletin eksklusif kepada pengguna kami. Buletin dan kandungan lain boleh mengandungi maklumat berguna tentang semua jenis produk dan maklumat.

Kami mempunyai papan mesej umum untuk maklum balas dan komen. Mana-mana pengguna yang mendedahkan Maklumat Pengenalan Diri di forum awam tersebut melakukannya atas risiko mereka sendiri. Anda tidak boleh mempertanggungjawabkan kami kerana gagal melindungi kerahsiaan anda sekiranya situasi tersebut berlaku.

Maklumat Bukan Pengenalan Peribadi (Umum)

Semasa melayari Laman Web, beberapa maklumat umum mungkin dikumpul. Maklumat ini tidak semestinya mengenalpasti pengguna dalam terma tertentu.

Maklumat umum termasuk data yang menjejak aktiviti anda di Laman Web. Jenis maklumat umum lain seperti lokasi geografi anda juga termasuk dalam sistem pengumpulan kami.

Pengumpulan maklumat tersebut adalah automatik dan membantu menentukan keperluan pelanggan tentang cara untuk memperbaiki perkhidmatan kami. Kami akan menyimpan maklumat umum ini berasingan daripada Maklumat Pengenalan Diri. Ini adalah kerana, protokol kami dalam memproses Maklumat Pengenalan Peribadi adalah berbeza dengan tumpuan tambahan terhadap kerahsiaan.

Kami menggunakan kuki untuk mengumpul maklumat yang disesuaikan seperti itu. Rujuk pada Dasar Kuki kami untuk memahami dengan lebih baik bagaimana kami menggunakan kuki.

Maklumat yang Disiarkan di Forum Awam dan Dikumpulkan Oleh Laman Web Pihak Ketiga

Sebagai sebahagian daripada perkhidmatan kami, kami mungkin mempunyai beberapa papan buletin, bilik chat, atau forum awam lain untuk menghubungkan pengguna kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk melindungi maklumat yang didedahkan dalam forum awam tersebut dari pengguna lain.

Pengguna diminta untuk tidak mendedahkan sebarang maklumat sensitif kepada pengguna lain dalam forum tersebut kerana kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang berlaku disebabkan oleh pendedahan tersebut.

Laman Web mempunyai pelbagai pautan ke laman web pihak ketiga yang mana kami tidak mempunyai sebarang kawalan terhadapnya. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang perlanggaran yang berlaku disebabkan oleh pendedahan maklumat kepada laman web pihak ketiga. Kami syorkan anda supaya membaca dan memahami Dasar Privasi sebarang laman web pihak ketiga sebelum berkongsi data anda dengan mereka.

Pengecualian dan Batasan

Tanpa mengambil kira peruntukan kami terhadap Maklumat Pengenalan Diri, kami akan mematuhi permintaan yang wajar dari siasatan pihak berkuasa undang-undang yang berkenaan dengan sebarang aktiviti di laman web.

Kami adalah pengendali yang sah yang tidak bersetuju terhadap aktiviti yang menyalahi undang-undang di pihak kami atau mana-mana pengguna perkhidmatan kami. Melibatkan diri dalam sebarang penipuan dalam platform kami akan mengecualikan anda dari perlindungan kerahsiaan. Kami juga boleh memutuskan untuk memantau komunikasi tertentu pada platform kami untuk mematuhi permintaan undang-undang atau kerajaan.

Dalam penguatkuasaan hak pemilikan kami, kami juga boleh dipertanggungjawab untuk mendedahkan maklumat peribadi dari pihak yang melakukan kesalahan kepada pihak berkuasa undang-undang. Pendedahan sedemikian adalah setakat yang diperlukan untuk mengenalpasti individu tersebut.

Pada masa tertentu, kami mungkin mendedahkan atau menjual maklumat, tertakluk kepada dasar ini. Kami akan memastikan supaya mana-mana entiti yang kami dedahkan maklumat tersebut adalah dalam sektor komunikasi, dan terutamanya untuk tujuan mempertingkatkan perkhidmatan.

Kami akan melakukan perkara yang sewajarnya untuk memastikan bahawa syarikat atau entiti tersebut mempunyai mekanisme perlindungan data yang kukuh dan dasar untuk menggariskan pengendalian mereka terhadap data-data tersebut. Pengguna akan dimaklumkan secara eksplisit tentang pendedahan tersebut dan boleh memilih untuk berhenti melanggan melalui permintaan e-mel.

Hakcipta © | Semua Hakcipta Terpelihara

Connecting you to the best broker for your region...