Vilkår og betingelser

Ansvarfraskrivelse

Informasjon på vårt nettsted har som sitt mål å informere handlere. Materialet skal ikke tolkes som finansiell rådgiving eller sammenligning av meglere. Vi setter handlere i kontakt med meglere over hele verden, men vi tilbyr ikke rådgiving.

Resultatene som er angitt er unike og ikke-typiske. Handelsuksess varierer mellom handlere. Kryptohandel forblir stadig voldsom og risikabel, og du kan miste din hele kapital. Du skal aldri handle med midler du ikke har råd til å miste.

Vårt firma er ikke ansvarlig for finansielt tap eller dårlige resultater. Sørg for at du forstår risiko. Det er særlig risikabelt hvis du bruker giring av produkter som for eks. CFD-er. Vær oppmerksom på at Storbritannias FCA har forbudt salg av kryptobaserte CFD-er i henhold til PS 20/10. Vi også fraråder salg av disse produkter til handlere i Storbritania. Du skal utføre din undersøkelse på forhånd.

Tilhørende opplysninger

Brukere har fri adgang til våre tjenester. Barn under 18 år er forbudt å bruke våre tjenester. For å være helt klar, adgang til våre tjenester betyr ikke at det er lovlig i henhold til kryptoregler i ditt land.

Vennligst vær oppmerksom på at vi tilbyr våre tjenester gratis siden vi er finansiert av våre tiknyttede meglere. Noen lenker på vårt nettsted kan gå til tredjeparts nettsteder., og hvis du trykker på dem kan vi få provisjoner. Vi får ikke noe og taper ikke noe basert på dine handelsresultater.

Vi er ikke ansvarlig for innholdet som er delt gjennom tredje parter. Du skal alltid utføre din udersøkelse på forhånd.

Dette dokumentet skisserer retningslinjene som alle brukere må følge for å bruke denne nettsiden.

Det er viktig å lese, forstå og godta disse bruksvilkårene for å bruke denne nettsiden på den riktige måten.

Vi (programvare)eier denne nettsiden og vil kommunisere med våre brukere og besøkende i samsvar med hva som står i policyen. Bruk av kollektive begreper som «Vi» og «oss» skal tolkes for å forstå dette eierskapet og brukes om hverandre, men betydningen er den samme.

Du kan ikke bruke tjenestene på nettsiden med mindre du har lest, forstått og GODTATT vilkårene. Brukere godtar og oppretter en juridisk bindende avtale «avtalen» for å overholde disse vilkårene i sin helhet.

Når du har lest vilkårene så er det ditt ansvarsområde om du ønsker å fortsette å bruke tjenestene våre eller ikke. Om du ikke godtar disse vilkårene betyr det at du ikke er autorisert til å bruke tjenestene våre fritt. Om du fortsetter å bruke nettsiden vår så vil det bli tolket som en underforstått aksept av vilkårene fra din side.

Vi forbeholder oss retten til å forandre disse vilkårene og betingelsene når som helst uten å gi beskjed først. Det er brukerens ansvar å sjekke bruksvilkårene regelmessig for å forstå det juridiske regiment til enhver spesiell brukstid.

Avtalens omfang

Avtalen er et overordnet dokument som berører alle aspekter av rettferdig bruk av denne nettsiden.

Brukere må merke seg at avtalen er det viktigste policy dokumentet for bruk av våre tjenester. I tilfelle det er en konflikt mellom en policy eller garanti og disse vilkårene, er sist nevnte overlegen.

Med tanke på viktigheten av avtalen for fredelig bruk, så anbefaler vi brukere å nøye gjennomgå alle deler av dette dokumentet før og i løpet av deres samhandling med våre tjenester.

Betingelser

Vi har til hensikt å overholde det juridiske regelverket for markedsføring av finansielle tjenester til mindreårige. Denne nettsiden tar et sterkt standpunkt mot mindreårige som får tilgang til våre tjenester. Dette er først og fremst fordi mindreårige mangler kapasitet til å inngå de fleste juridiske avtaler, slik som disse vilkårene.

I forbindelse med denne policyen er en mindreårig noen under 18 år.

Vi vil iverksette umiddelbare tiltak for å nekte slike tjenester til personer under aldersgrensen når slik uautorisert bruk er gjort oppmerksom på oss.

Beskrivelse av tjenestene

Tjenestene på nettsiden faller under fire brede kategorier. Disse er: a) abonnements tjenester, b) medlemskap tjenester, c) leverandørtjenester, d) generelle tjenester.

Abonnements tjenester

I løpet av tilgangen til nettsiden vår så kan brukere få tilgang til en rekke av forskjellige tjenester som kommer under abonnementstjenester. For å kunne kvalifisere seg for abonnementstjenester så vil du måtte registrere deg på nettsiden for at tjenestene skal kunne leveres.

I den vanlige karakteren av abonnementen, vil en rekke slike tjenester kreve abonnementsavgift. Enkelte av abonnement innholdet vil være salgsfremmende art.

De personlige opplysningene som du må sende inn ved registrering er det som avgjør det riktige abonnement innhold for deg. Noen av abonnements tjenestene kan være av salgsfremmende art.

Brukere kan velge bort abonnementstjenestene om de ønsker det. Den beste måten for å fortelle om dette ønsket er å sende inn en e-post.

Vi skal på ingen måte garantere at å stole på abonnementsinnholdet for din beslutningstaking vil gi positive eller ønskelige resultater fra din side. Du SAMTYKKER å ikke holde oss, eller våre tredjeparts tjenesteleverandører, ansvarlige for nøyaktigheten eller manglende evne til å bruke noen form for abonnement innhold du mottar.

Medlemskapstjenester

Medlemstjenester er tilgjengelige for alle som I kraft av medlemskap i en utvalgt gruppe kan motta dem. Noen medlemskapet tjenester kommer med et gebyr som du godtar ved registrering.

Brukere godtar I å ikke holde oss ansvarlige for nøyaktigheten eller effektiviteten til medlems innholdet om de bruker det til å informere sine beslutninger.

Leverandørtjenester

Ved registrering kan brukere få tilgang til visse leverandørtjenester på nettsiden vår. Du godtar til å ikke holde oss ansvarlig for salgbarheten eller kvaliteten på disse produktene eller tjenestene som du mottar under leverandør-kjøpe-ordning.

Generelle tjenester

Generelle tjenester er vanlige tjenester for alle brukere av nettsiden vår.

Registrering gjør det mulig for oss å få den viktige informasjonen som vi trenger, som f.eks. e-postadresser som gjør utsendelsen av generelle tjenester effektiv. Brukere må sende inn riktig og oppdatert informasjon.

Vi forbeholder oss retten til å avvise all informasjon du gir som unøyaktig eller ufullstendig.

Vi skal også etter eget skjønn, nekte noen av disse tjenestene for uakseptabel eller villedende informasjon når vi sender inn informasjonen.

Lisensstipend

Brukere av nettsiden får et begrenset, tilbakekallbart tilskudd for å få tilgang til og bruke tjenestene på denne nettsiden. Dette tilskuddet kan ikke overføres. Denne lisensen gir tilgang til våre tjenester av personlige årsaker.

Det er vår eneste rett til å tilbakekalle denne lisens tilskuddet. Vi har ingen forpliktelse til å oppgi en akseptabel grunn for tilbakekallingen av tilskuddet.

Du har IKKE LOV til å bruke innholdet her til uautoriserte kommersielle formål. Dette inkluderer henting, reproduksjon, reverse engineering eller på annen måte kopiering av informasjon på nettsiden for økonomisk gevinst.

Denne lisensen tillater ikke noen brukere å tukle med noe ved denne nettsiden ved hjelp av elektroniske enheter. Brukere må avstå fra å utøve en uforholdsmessig belastning på systemene våre.

Proprietær rett

Vi hevder i full grad våre proprietære rettigheter til innholdet, grafikken og logoene våre som vises hvor som helst på nettisden. Dette er vår eiendom og skal betraktes slik også. Vi kan til enhver tid håndheve beskyttelsen av kopiretten og varemerke over vårt proprietære innhold.

Alle tiltak som er tatt for å krenke våre proprietære rettigheter er ulovlige og strafbare i henhold til lovene. Brukere må ikke, på åpenbare og skjulte måter og uten autorisasjon, kopiere eller reprodusere innhold på nettsiden for sine egne formål. Uautoriserte hyperkobling av noe innhold er også forbudt.

Bruk av tjenester på denne nettsiden, uansett hvor langvarig det er så gir det deg ingen proprietære rettigheter.

Noen av varemerkene og logoene på nettsiden tilhører deres respektive eiere. Brukere kan ikke krenke sine proprietære rettigheter over slike.

Brukere godtar spesifikt å samarbeide og fjerne alt innhold vi gjør oppmerksom på at de måtte ha som er et resultat av brudd på noen eller alle våre eiendomsrettigheter.

Vi vil forfølge alle rettsmidler for å overholde våre proprietære rettigheter, dette inkluderer men er ikke begrenset til rettsforfølgelse.

Skadesløsholdelse

Du samtykker uttrykkelig i å skadesløse oss for eventuelle kostnader som oppstår som følge av brudd fra din  side av disse vilkårene og betingelsene i den grad du er ansvarlig.

Skadesløsholdelse gjelder alle våre tilknyttede organisasjoner som pådrar seg kostnader i et forsøk på å søke om erstatning for brudd som oppstår som en valg av din egen bruk av våre tjenester.

Personvern

Innsamling og behandling av all personlig informasjon på nettsiden vil forgå i samsvar med vårt personvern.

Personvernet vil gi en oversikt over hvordan vi håndterer personlig informasjon. Alle brukerne vil måtte gjøre seg kjent med personvernreglene.

Valg av jurisdiksjon

Du samtykker i å være underlagt (Crypto Engine) jurisdiksjon I forhold til enhver tvist som vil kunne oppstå i disse vilkårene.

Partene skal respektere arenaen og dommen som er avsagt og akseptere avgjørelsen. Brukere skal ha rett til å forfølge lettelser som pålegg i påvente av utfallet av nemnda.

En avgjørelse om at noen del av disse vilkårene ikke kan håndheves, påvirker ikke gyldigheten av hele dokumentet, og vil bli endret for å gjennomføre den opprinnelige intensjonen eller den nærmeste tilnærmingen til den endrede delen.

Adressen til kontoret: 8 Devonshire Square London EC2M 4PL

Copyright © | Alle rettigheter forbeholdt

Connecting you to the best broker for your region...